A K T U A L I T Y    Š D

AKTUALITY ŠKOLNÍ DRUŽINY

V měsíci listopadu jsme se s dětmi ve školní družině samozřejmě věnovali přírodninám, které v tomto ročním období hrají všemi barvami a je tak ideálním materiálem pro tvořivé činnosti. Vyrobili jsme si skřítka Podzimníčka či domeček pro zvířátka (barevné listy děti dotvořily dle své představivosti do podoby divokých zvířátek z našich lesů a polí).

Kroužek vystoupil 17. 6. s jarním pásmem na Slavnosti vína v Moutnicích. Děti si pod vedením paní učitelky Darmovzalové a paní ředitelky Emmerové připravily národopisné hry, písničky a tance. Vystoupily v krásných zapůjčených krojích – děkujeme kroužku Kanava ze Židlochovic. Pásmo se vydařilo: zazněly písničky Maličká su, Išla Marína a na závěr pro...

Rádi bychom Vás s dětmi ze školní družiny pozvali na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S RODIČI, které se bude konat 3. 5. 2023 od 15:30 do 17:00 na zahradě Základní školy Moutnice.

Recyklohraní

14.04.2023

Již od konce února se děti obou oddělení školní družiny zabývaly výrobou nejrůznějších objektů z odpadového materiálu. Zprvu náš koncept směřoval k výrobě hudebních nástrojů, avšak brzy se ukázalo, že pouze hudební nástroje nebudou na tradiční výstavu ve školní jídelně stačit.

Ve středu 5. 4. se obě oddělení školní družiny sešla na školní zahradě, aby si děti užily soutěžní odpoledne s velikonoční tématikou. Mezi řadou skupinových disciplín se objevilo hledání vajíček na školní zahradě, nošení vajíčka na lžičce, pomlázková štafeta, či házení vejcem.

Pískování

04.04.2023

V úterý 4. 4. před Velikonocemi se děti staršího oddělení školní družiny seznámily s výtvarnou technikou Pískování.

Starší děti nastrouhaly brambory, mladší děti namíchaly těsto. Každý přidal ruku k dílu. Pracovalo se už od rána a po obědě se smažilo a hlavně ochutnávalo. Na pomoc přišli také rodiče. Pomohli nejen s ochutnáváním, ale zapojili se i do společných her. Shazovaly se kuželky, honili jsme se a hráli fotbal. Do rytmu nám vyhrávala paní Šubíková na...

Ve školním roce 2022/2023 budou organizovány kroužky. Nabídku kroužků, včetně dalších informací, naleznete uvnitř článku.