RECYKLOHRANÍ

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ

Dne 17. 3.2022 jsme v naší škole uspořádali výstavku s názvem ODPAD NEMUSÍ VŽDY KONČIT V POPELNICI. Největší odměnou nám byla velká účast nejen rodičů dětí, ale i prarodičů a občanů naší obce. Všem moc děkujeme.


Sběr elektroodpadu - jak jsme si vedli?

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým žákům se Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,07 t. Na každého žáka tak připadá 1,16 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos žáků vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky dětem došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 0,84 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks

Nebylo nutné vytěžit 41,04 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 422,46 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 423 krát.

Podařilo se recyklovat 40,26 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1,42 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 253 1€ mincí, nebo 1,76 kg hliníku, který by stačil na výrobu 118 plechovek o objemu 0,33 l.

Děti a jejich rodiče, kteří je podpořili, si zaslouží velkou pochvalu. Sběr elektroodpadu

V letošním roce jsme školu přihlásili ke svozu elektroodpadu - kdo má doma rozbité drobné spotřebiče, určené k likvidaci, může je do školy donést. děti sbírají body, za které dostanou odměny dle jejich výběru. Vybíráme i staré baterie.

Odvoz proběhne začátkem listopadu.