Kroužek zpěvu a tanců

17.06.2023

Kroužek vystoupil 17. 6. s jarním pásmem na Slavnosti vína v Moutnicích. Děti si pod vedením paní učitelky Darmovzalové a paní ředitelky Emmerové připravily národopisné hry, písničky a tance. Vystoupily v krásných zapůjčených krojích – děkujeme kroužku Kanava ze Židlochovic. Pásmo se vydařilo: zazněly písničky Maličká su, Išla Marína a na závěr pro vinaře Daj Pánbůh deštíčka. A touto písničkou jsme déšť přivolali, sotva jsme skončili a uklidili pódium, přišel pěkný deštík, který naštěstí netrval dlouho.