O  N Á S

Základní škola

V základní škole, která je malotřídní, se v roce 2022/2023 bude setkávat v 5 třídách a 5 ročnících celkem 59 dětí. V budově školy najdete v přízemí učebnu 5. a 3. ročníku, školní družinu. Je zde také kabinet a hlavně prostorná školní jídelna s kuchyní - výdejnou obědů. Na mezipatře můžete navštívit pedagogy v jejich nové sborovně a také paní ředitelku s hospodářkou - v místnosti za sborovnou. V prvním patře jsou umístěny tři učebny, vybavené počítači i interaktivními tabulemi.

Za školou je prostorný školní dvůr s hřištěm, stolem pro stolní tenis, malými záhonky. Prostor jako stvořený pro změnu podle fantazie a tvořivosti žáků.Nahlédněte do historie školy

Ze školních kronik jsme pro vás vyhledali jména všech ředitelů a ředitelek základní školy, později spojené základní a mateřské školy:

1935 - 1940     František Přikryl, řídící učitel

1940 - 1948     Štěpán Šajtar, řídící učitel

1948 - 1952     Štěpán Šajtar, ředitel

1952 - 1956     Jindra Sedláčková, ředitelka

1956 - 1962     Bohumil Janáček, ředitel

1962 - 1969     Milan Houžva, ředitel

1969 - 1974     Jaroslav Lízal, ředitel

1974 - 1992     Jana Svítilová, ředitelka

1992 - 2019     Mgr. Marie Marešová, ředitelka

Společná vize zaměstnanců školy

Po prvním roce společné práce v novém, čistě ženském kolektivu, jsme si sedly a promyslely,  jakou školu budeme společně utvářet. Zde si můžete přečíst naši vizi.

Ve škole nás navštívila vzácná návštěva

Ve středu 9. 10. 2019 přijel do základní školy na návštěvu pan Ivo Přikryl, syn řídícího učitele pana Františka Přikryla, který vedl školu v letech 1935 - 1940. Pan Přikryl se zajímal zejména o kroniku, kterou v roce 1935 založil jeho otec. Ten popsal v kronice 56 stran, ovšem 7 stran muselo být v roce 1940 odstraněno (z nařízení okresního školského inspektora). K tomu jsme našli v kronice poznámku, že listy byly vytrženy, neboť: "na těchto stránkách byly věci, které kdyby přišly do germanofilských rukou, měly by za následek zatčení říd. učitele Fr. Přikryla, který tyto řádky napsal." Pan Ivo Přikryl měl velkou radost z toho, že našel památku po svém otci a také důkaz jeho osobní statečnosti. Dovezl nám také fotografii svého otce, kterou přikládáme do nové školní kroniky.