L I D É

Zaměstnanci školy

Od 1. září 2019 se na vás těší:

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy

Eliška Zemánková - učitelka 1. ročníku

Mgr. Michaela Benešová - učitelka 2. ročníku

Mgr. Eva Darmovzalová - učitelka 3. ročníku

Mgr. Lenka Salzburgerová - učitelka 4. a 5. ročníku

Leona Kolková, vedoucí učitelka MŠ

Hana Hložková, učitelka MŠ

Gabriela Marešová, učitelka MŠ

Bc. et Bc. Jindra Žáčková, učitelka MŠ

Olga Canales Pineda, školní asistentka MŠ

Ilona Strejčková, vychovatelka ŠD

Klára Weissová, vychovatelka ŠD

Jindra Žáčková, vedoucí stravování, hospodářka školy

Erika Janoušková, školnice ZŠ

Bronislava Lízalová, školnice MŠ

Ludmila Oprchalová, kuchařka

Monika Veithová, kuchařka

Další funkce zaměstnanců

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Emmerová

Metodik prevence: Mgr. Lenka Salzburgerová

Metodik ICT: Mgr. Michaela Benešová

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová

Zdravotník ZŠ a MŠ: Olga Canales Pineda

Správce webu: Mgr. Eva Darmovzalová