L I D É

Zaměstnanci školy

Od 1. září 20202 se na vás těší:

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy

Mgr. Eva Darmovzalová - učitelka 1. ročníku

Eliška Zemánková - učitelka 2. ročníku

Mgr. Michaela Benešová - učitelka 3. ročníku

Mgr. Marie Srovnalová - učitelka 4. ročníku

Mgr. Lenka Salzburgerová - učitelka 5. ročníku

Mgr. René Strouhal - učitel náboženství

Leona Kolková, vedoucí učitelka MŠ

Hana Hložková, učitelka MŠ

Gabriela Marešová, učitelka MŠ

Bc. et Bc. Jindra Žáčková, učitelka MŠ

Petra Husáková, školní asistentka MŠ

Ilona Strejčková, vychovatelka ŠD

Klára Weissová, vychovatelka ŠD

Jindra Žáčková, hospodářka školy

Erika Janoušková, školnice ZŠ

Bronislava Lízalová, školnice MŠ

Monika Veithová, vedoucí stravování

Ludmila Oprchalová, kuchařka

Olga Žáčková, pomocná kuchařka

Další funkce zaměstnanců

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Emmerová

Metodik prevence: Mgr. Lenka Salzburgerová

Metodik ICT: Mgr. Michaela Benešová

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová

Zdravotník ZŠ a MŠ: Mgr. Marie Srovnalová

Správce webu: Mgr. Eva Darmovzalová


Školská rada

školská rada pracuje ve složení:


Mgr. Lenka Salzburgerová, Eliška Zemánková - zástupci pedagogů

Ing. Arch. Pavla Novotná Příbranská, Marcela Burianová - zástupci rodičů

Josef Lengál, Bc. Barbora Hrdá - zástupci zřizovatele