L I D É

Zaměstnanci školy

Od 1. září 2021 se na vás těší:

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy, třídní učitelka 5. ročníku

Eliška Zemánková - třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Michaela Benešová - třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Eva Darmovzalová - třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Lenka Salzburgerová - třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Marie Srovnalová - učitelka

Mgr. Anna Vlková, asistentka pedagoga

Anna Tumová, asistentka pedagoga


Bc. Leona Kolková, vedoucí učitelka MŠ

Hana Hložková, učitelka MŠ

Gabriela Marešová, učitelka MŠ

Bc. et Bc. Jindra Veselá, učitelka MŠ

Bc. Marcela Lauterbachová, asistentka pedagoga

Alena Ryšavá, asistentka pedagoga

Bc. Petra Husáková, školní asistent MŠ


Ilona Strejčková, vychovatelka ŠD

Klára Weissová, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga


Jindra Žáčková, hospodářka školy

Erika Janoušková, školnice ZŠ

Bronislava Lízalová, školnice MŠ

Ludmila Oprchalová, kuchařka

Monika Veithová, vedoucí stravování, kuchařka

Michaela Husáková, pomocná kuchařka


Další funkce zaměstnanců

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Emmerová

Metodik prevence: Mgr. Lenka Salzburgerová

Metodik ICT: Mgr. Michaela Benešová

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová

Zdravotník ZŠ a MŠ: Bc. Petra Husáková

Správce webu: Mgr. Eva Darmovzalová