L I D É

Zaměstnanci školy

Od 1. září 2023 se na vás těší:

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy

Mgr. Lenka Salzburgerová - třídní učitelka 1. ročníku

Eliška Zemánková - třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Anna Vlková - třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Veronika Kalasová - třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Anna Tumová, asistentka pedagoga

Alena Ryšavá - asistentka pedagoga

Jitka Harčárová - asistentka Pedagoga

Bc. et Bc. Miloslav Plocek - asistent pedagoga


Gabriela Marešová, učitelka MŠ 

Mgr. Renata Helmová - učitelka MŠ

Bc. Petra Drdová - učitelka MŠ

Bc. Monika Hradečná, DiS. - učitelka MŠ

Petra Vymazalová, asistentka pedagoga 

Bc. Veronika Zapletalová - asistentka pedagoga


Bc. Marcela Lauterbachová - vychovatelka ŠD

Bc. et Bc. Miloslav Plocek - vychovatel ŠD


Martina Lengálová, hospodářka školy

Ing. Milan Veselý, správce webu, koordinátor IT

Erika Janoušková, školnice ZŠ

Bronislava Lízalová, školnice MŠ

Ludmila Oprchalová, kuchařka

Monika Veithová, vedoucí stravování, kuchařka

Michaela Husáková, pomocná kuchařka


Další funkce zaměstnanců

Zástupce ředitelky v ZŠ: Eliška Zemánková

Zástupce ředitelky v MŠ: Gabriela Marešová

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Emmerová

Metodik prevence: Mgr. Lenka Salzburgerová

Metodik ICT: Mgr. Anna Vlková

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová

Zdravotník ZŠ: Alena Ryšavá

Správce webu: Ing. Milan Veselý