D O K U M E N T Y  O R G A N I Z A C E

Úřední hodiny v době prázdnin

V době letních prázdnin základní a mateřské školy bude ve budově ZŠ přítomna hospodářka školy, a to ve dnech:

1. 7.  - 12. 7.  v době od 7.00 do 15.00

29. 7. - 2. 8. v době od 7.00 do 15.00

19. 8.  - 30. 8. v době od 7.00 do 15.00

Na budově školy je umístěna schránka pro školní poštu, kterou vybírají další pracovníci, přítomní v době prázdnin. 

Ředitelka školy bude přítomna v těchto úředních dnech: 

17. 7. 8.00 - 16.00

29. 7. 8.00 - 16.00

5. 8. 8.00 - 16.00

21. 8. 8.00 - 16.00

Schválený rozpočet

Výroční zprávy

Zprávy o hospodaření


Střednědobý plán rozpočtů

Řády

Ostatní

Stříbrný certifikát pro finančně gramotné školy

Zlatý certifikát pro finančně gramotné škol
Zlatý certifikát pro finančně gramotné škol