Školní družina v zimě

12.03.2024

Nový rok ve školní družině jsme s dětmi zahájili v duchu tradic. Děti nám povyprávěly, co vědí o třech králích i darech, které Ježíškovi přinesli. Vánoční příběh jsme si také přečetli a zvídavost děti přivedla k zjištění co je Myrha a že byla ve starověku ceněna nad zlato. Počasí nám přálo, a tak si děti užily zimní radovánky se sněhem.

Již druhý týden v lednu jsme se však vrhli na téma Masopustu, jehož termín v letošním roce kolidoval s jarními prázdninami. Času na nácvik písní, říkadel, či pásma pro vystoupení tudíž nebylo nazbyt. Nejmenším dětem jsme představili tradiční masopustní masky a vysvětlili, co vlastně masopust je a jaký byl jeho význam. Některé děti si s výběrem masky nebyly zcela jisté, a tak jsme jim s výběrem a částečně i s přípravou masky pomohli.

Současně s nácvikem masopustu jsme se s dětmi začali věnovat hlavnímu tématu lednového vzdělávacího plánu školní družiny, tedy Recyklohraní. Třídění a recyklace odpadového materiálu je do české vzdělávací soustavy zařazeno již více než patnáct let. K problematice nakládání s odpady je tedy celá řada podkladů, námětů na činnosti, či celostátních projektů. Projekt Recyklohraní, do kterého je moutnická škola zapojena, není pouze jednorázové vyrábění objektů z odpadového materiálu zakončené výstavou ve školní jídelně. Spočívá v celoročním vedení dětí ke správnému třídění odpadu s příležitostnými svozy elektrospotřebičů, soutěžemi ve sběru akumulátorů všech velikostí a rozměrů či zpracování nashromážděného bioodpadu z kompostérů.

S bioodpadem se děti školní družiny potýkaly především při jarním úklidu venkovních ploch školy, zejména při plení bylinkové spirály a předzahrádky a čištění jezírka a jeho okolí na školní zahradě.