H A R M O N O G R A M    D N E

! Čipy: čas, kdy Vám čip umožní vstup do MŠ !

6:15 - 8:00, 12:15 - 12:30, 14:30 - 16:15

Denní rytmus - flexibilní

Režim dne je společný pro obě třídy, stanovený s ohledem na psychohygienické potřeby aktivity a odpočinku u jednotlivých dětí. Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole. Poměr řízených a spontánních činností je vyrovnaný.

Režim dne:

06:15 otevření mateřské školy

06:15 - 09:15 zájmové hry, pohybové aktivity, spontánní činnosti dle volby dětí, hry s didaktickým zaměřením, řízené činnosti, ranní rozcvička, pitný režim, úklid třídy. Hygiena, dopolední svačina (8:35 - 8:55 hod.) příprava na pobyt venku

09:15 - 11:30 příprava na pobyt venku, vycházka, pobyt na školní zahradě

11:30 - 12:30 osobní hygiena, oběd (11:45 - 12:15 hod.), odchod některých dětí

12:30 - 14:00 čtení pohádek, odpočinek dle potřeby dětí, klidové činnosti nespících dětí

14:00 - 16:15 osobní hygiena, odpolední svačina (14:15 - 14:30 hod.), pohybové a zájmové činnosti, hry, individuální péče, podle počasí pobyt na školní zahradě