Š K O L S K Á  R A D A

Složení školské rady

  • Mgr. Lenka Salzburgerová, Eliška Zemánková (zástupci ZŠ a MŠ Moutnice)

  • Terézia Lengálová, Lucie Adamovová (zástupci rodičů)

  • Ing. Pavla Novotná Příbranská, Barbora Hrdá (zástupci zřizovatele)