K R O U Ž K Y

Kdo si hraje, nezlobí

... a proto dětem i rodičům nabízíme pestrou škálu mimoškolních aktivit.

V odkaze aktuality jsme zveřejnili nabídku kroužků na rok 2020/2021. Téměř všechny kroužky v tomto roce povedou dvě vedoucí a budou rozděleny do dvou skupin - mladší, starší. Některé kroužky odpadly - byly hrazeny ze Šablon II, které již skončily(doučování). Jiné jsou zařazeny do běžné činnosti ŠD - sportovní kroužek a nebudou za úhradu. Kroužek taneční a sborový zpěv budou spojeny v jeden - název s dětmi "vymyslíme". Úhrada 500,- Kč na pololetí bude vybírána později - abychom předešli vracení přeplatků, pokud by škola byla uzavřena.

Sborový zpěv

Kroužek povede Mgr. Eva Darmovzalová. Dětem připraví zábavnou formou pestrou nabídku písní...

Taneční kroužek

Kdo se rád hýbe na hudbu, může si přijít zatancovat lidové, společenské, moderní či břišní tance s paní ředitelkou Mgr. Milenou Emmerovou

Čtenářský klub

Pro milovníky knížek a pestrého světa literární fantazie... povedou Mgr. Lenka Salzburgerová a Ilona Strejčková

Kroužek šikovných rukou

S paní Mgr. Marií Srovnalovou a Mgr. Michaelou Benešovou budou děti vytvářet, vařit, zdobit, skládat ...

Dramatický kroužek

Oblíbený kroužek pro všechny, které baví herectví, výroba masek a rekvizit, dramatizace textů a hudby, povede paní Mgr. Lenka Salzburgerová a Klára Weissová

Klub zábavné logiky a deskových her

Kdo rád trápí hlavu, přemýšlí a vymýšlí, i ten, kdo rád hraje deskové a společenské hry, může s námi navštěvovat tento klub - vedou Mgr. Milena Emmerová a Eliška Zemánková