K R O U Ž K Y

Kdo si hraje, nezlobí

... a proto dětem i rodičům nabízíme pestrou škálu mimoškolních aktivit.

Sborový zpěv a tanec

Kdo se rád hýbe na hudbu, může si přijít zatancovat lidové, společenské, moderní i jiné tance s paní ředitelkou Mgr. Milenou Emmerovou. K tomu si zazpíváme, budeme rytmizovat a připravíme vystoupení pro veřejnost - společně s paní učitelkou Mgr. Evou Darmovzalovou.

Čtenářský klub

Oblíbená setkání nad knihami připravuje pro žáky paní učitelka Mgr. Lenka Salzburgerová a Ilona Strejčková.

Klub zábavné logiky a deskových her

Děti se zde naučí přemýšlet, dodržovat pravidla hry, nevzdávat se i umění prohrávat. Mladší a starší - s paními učitelkami Emmerovou a Zemánkovou.

Kroužek šikovných rukou

S paní Mgr. Marií Srovnalovou a Mgr. Michaelou Benešovou budou děti vytvářet, vařit, zdobit, skládat ...

Dramatický kroužek

Oblíbený kroužek pro všechny, které baví herectví, výroba masek a rekvizit, dramatizace textů a hudby, povede paní Mgr. Lenka Salzburgerová s pomocí paní Ilony Strejčkové.