K R O U Ž K Y

Kdo si hraje, nezlobí

... a proto dětem i rodičům nabízíme pestrou škálu mimoškolních aktivit.

Sborový zpěv a tanec

Kdo se rád hýbe na hudbu, může si přijít zatancovat lidové, společenské, moderní i jiné tance s paní ředitelkou Mgr. Milenou Emmerovou. K tomu si zazpíváme, budeme rytmizovat a naučíme se také národopisné tradice. 

Dramatický kroužek

Oblíbený kroužek pro všechny, které baví herectví, výroba masek a rekvizit, dramatizace textů a hudby, povede paní Mgr. Lenka Salzburgerová s pomocí paní vychovatelky Marcely Lauterbachové.

Kroužek informatiky a robotiky

Běžná hodina výuky informatiky někomu nestačí. V tomto kroužku projdete další možnosti práce na počítači a zejména se budete věnovat možnostem programování stavebnice Lego Essential. Vedoucí je paní asistentka Petra Vymazalová. 

Kroužek dovedných rukou

S paní učitelkou Zemánkovou a Kalasovou budou děti vytvářet, vařit, zdobit, skládat ...

Kroužek anglické konverzace

Pro starší žáky jsme připravili možnost rozvíjet svoje mluvní dovednosti v angličtině. Anglickou konverzaci povede pan vychovatel Miloslav Plocek. 


Sportovní kroužek

S paní asistentkou Harčárovou a panem vychovatelem Plockem můžete každý týden prožít fotbalový, házenkářský či florbalový trénink. Podmínkou je vhodné oblečení a dobrá obuv, sportovat se bude na školním nebo orelském hřišti. Děti, které navštěvují ŠD, budou mít kroužek zdarma. Ostatní zájemci jej hradí.