Z Á P I S   D O   M A T E Ř S K É   ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Ředitelka školy vydala rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých je zveřejněn pod registračními čísly zde. Nepřijatí uchazeči budou informováni osobně písemnou formou. 


Zveme rodiče a jejich děti k zápisu do mateřské školy. Všechny informace o termínu a požadovaných dokumentech získáte v přiložené pozvánce.