Z Á P I S   D O   M A T E Ř S K É   ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zveme rodiče a jejich děti k zápisu do mateřské školy. Všechny informace o termínu a požadovaných dokumentech získáte v přiložené pozvánce.