Ukliďme Česko

11.04.2024

V minulém týdnu jsme se s dětmi z družiny zapojili do celonárodní akce s názvem "Ukliďme Česko". Vybaveni patřičnými pomůckami jsme se vydali spolu s dětmi uklízet a sbírat odpadky v okolí naší školy. Sbírali jsme před školou, u fary a podél jejího plotu, dále pak kolem cesty od školy do Orlovny - podél potoka. Největší nepořádek byl v keřích na ostrůvku mezi silnicemi u školy - jedná se také o dost nebezpečné místo, kde si uprostřed provozu často hrají děti a navíc zde mají svá doupata hlodavci. Věřte nebo ne, nasbírali jsme celé dva pytle odpadků! Prosíme tedy všechny, aby svoje odpadky vyhazovali do košů k tomu určených, kterých je v obci opravdu hodně a pomáhali nám tak nejenom okolí školy, ale i celé vesnice udržet čisté. Děkujeme.