A K T U A L I T Y    M Š

AKTUALITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

BOB A BOBEK

13.02.2024

Dne 13. 2. 2024 náš v MŠ navštívili Králíci z klobouku, které vyčaroval kouzelník Pokuston. Ten si v samém shonu ani nevšiml, že kouzelnický klobouk ztratil. A tak se Bob a Bobek vydali do světa a zažívali velká dobrodružství. Představení bylo kouzelné a všem se nám moc líbilo.

Knihovna

18.01.2024

Obě třídy navštívily 18. 1. 2024 knihovnu, kde pro ně měla paní knihovnice připravené knihy, na téma Lidské tělo a Zimní období. Paní knihovnice dětem přečítala a poté si mohly děti knihy prohlédnout.

Dne 11. 1. 24 navštívil naší školku kouzelník a v rukávu měl spoustu nových kouzel, které mu přinesl Ježíšek. Děti si z představení odnesly nejen velký zážitek, ale i zvířátka z balónků.

PF 2024

23.12.2023

Poklidné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2024 přeje Mateřská škola Moutnice

V pátek 15.12. 2023 jsme se sešli v kostele sv. Jiljí abychom všem zpříjemnili čas radostného očekávání Vánoc. Děti z mateřské a základní školy vystoupily se svým pásmem básniček a vánočních písní. Po vystoupení jsme se společně přesunuli k vánočnímu stromu u hasičky, který jsme slavnostně rozsvítili. Následoval tradiční jarmak jehož výtěžek byl...

Tak jako každý rok i letos nás navštívil Mikuláš a vzal si na pomoc Anděla i Čerta. Všechny děti dostaly mikulášskou nadílku a společně Mikuláši zarecitovaly krásnou básničku.

Děti ze základní a mateřské školy srdečně zvou rodiče a veřejnost na předvánoční setkání dne 15. 12. 2023. Zahájíme ho koncertem v kostele svatého Jiljí v 16.30 hodin, poté se společně přesuneme k hasičce a rozsvítíme vánoční strom. Následovat bude tradiční vánoční minijarmark. Těšíme se na vás.

Od listopadu chodíme každou středu společně cvičit do Orlovny. Hrajeme pohybové hry, provádíme zdravotní cviky. Dětem se nevíce líbí různé opičí dráhy.