E K O Š K O L A

Od poloviny října se ZŠ i MŠ Moutnice zapojila do Mezinárodního programu Ekoškola (ECO-SCHOOLS). Jedná se o dlouhodobý program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energií či vody a zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Založili jsme Ekotým. Žáci docházejí na společná setkání. Společně s nimi se setkávání a práce účastní vedení školy, další učitelé, provozní zaměstnanci, vítáme i účast ze strany rodičů. Činnost Ekotýmu má na starosti koordinátorka - paní učitelka Eva Darmovzalová. Schůzky svolává koordinátor nebo sami žáci. Chtěli bychom se scházet jednou za měsíc, někdy častěji. Na schůzkách mluvíme o aktuálních úkolech, budeme připravovat plán práce i dlouhodobý. Ten budeme kontrolovat, jak se nám jej daří plnit.


Projektový den

V pátek 15.11.2019 proběhl v ZŠ Moutnice Projektový den. Žáci pracovali do oběda ve třech skupinách na přípravě svých projektů. Členové Ekotýmu pracovali na projektu Jedlá zahrada pod vedením paní ředitelky Mileny Emmerové a na projektu Voda s paní učitelkou Evou Darmovzalovou.  Třetí skupina dětí se zabývala tématem Menu pro změnu pod vedením paní učitelky Lenky Salzburgerové.