E K O Š K O L A

Chceme být ekoškolou

2022/ 2023     Miniprojekt Jak je to s energií? 

                     Obměna Ekotýmu

Již v minulém školním roce jsme s žáky vypracovali miniprojekt zaměřený na energii. Někteří žáci, kteří projekt naplánovali jsou již na jiných školách. Náš Ekotým se tedy opět obměnil a pokračujeme v započaté práci. Scházíme se jednou za 14 dní 7 hodin. Přijďte nás podpořit!

V září jsme v rámci miniprojektu stihli výlet do Třebíče, kde jsme navštívili centrum Alternátor a pak jsme pokračovali do infocentra do jaderné elektrárny do Dukovan. Děti se seznámili s pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdroje a vyzkoušely si například jaká energie je třeba k rozsvícení žárovky.

30.9.2022 nás ve škole navštívil pan starosta Vymazal a zasvěceně přednášel o energii a solárních panelech, které jsou umístěny na střeše školy. Žáci 4. a 5. ročníku si připravili s podporou paní učitelky Kalasové velice zajímavé otázky k tématu solární energie.

Současně také probíhá anylýza spotřeby energie ve škole. Miniprojekt vyvrcholí zahradní slavnostní - Den Slunce, kde budeme vše prezentovat veřejnosti. Akce Den Slunce proběhne 21.10.2022 na školním dvoře. 


Miniprojekt Naši ptačí sousedéVermikompostér

27.9.2021 jsme ve škole založili vermikopostér. Žáci druhé třídy připravili kokosovou drť. Kalifornské žížaly nám darovala rodina Štorkova. Děti se pomalu seznamují s pravidly krmení žížal a pozorují je.


Setkání Ekotýmu

16.6.2021 se opět konečně sešel náš Ekotým. Děti společně tvořily projekt Naši ptačí sousedé, který by měl být zrealizován do konce roku 2021.

Jezírko 28.5.2020

Výsadba zeleně 22.4.2020

Naše ekočinnost

Žáci naší školy se podílí na dlouhodobém programu, v rámci kterého se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o třídění a minimalizaci odpadů, úspory energií či vody a zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Snaží se o to zvláště žáci a zaměstnanci, kteří jsou členy Ekotýmu.

My všichni - žáci, paní ředitelka, učitelky, vychovatelky, paní hospodářka, paní školnice i kuchařky - jsme se rozhodli, že chceme změnit vzhled školního dvora na školní zahradu. Žádali jsme o dotace na miniprojekt v programu Ekoškola s názvem Voda - základ pestrého života a na miniprojekt z projektu KAPODAV s názvem Jedlá zahrada. Vypracované projekty jsme odeslali ke schválení. Za nějaký čas nám došlo kladné vyjádření, tak jsme se zaradovali a vše mohlo začít. Během prvního pololetí navštívily naši školu odbornice v tomto oboru, Ing. Dana Křivánková, která je garantem produktu Jedlá zahrada a Mgr. Barbora Dvořáková, která je konzultantem v programu Ekoškola. Obě konzultace nám moc pomohly a dodaly kuráže do dalšího plánování a práce. Na těchto projektech se mají podílet zvláště žáci a zaměstnanci školy, ale také dobrovolníci. Prvním krokem bylo společné plánování.

Spolu s žáky jsme naplánovali, co vše na školní zahradě chceme vysadit a vylepšit.22. dubna nám i přes nelehkou "koronavirovou" situaci přišli s výsadbou stromů na zahradě pomoci někteří žáci i rodiče. Sázeli jsme ovocné stromy, keře. Paní školnice, paní vychovatelky, paní kuchařky, paní hospodářka i paní učitelky připravily vyvýšené záhony k výsadbě a podle krásných návrhů dětí, do nich vysadily převážně zeleninové dobroty. Děti z 1. třídy také vytvořily k záhonkům krásné cedulky.

Další velkou akcí byla realizace jezírka. Žáci si velmi přáli na školní zahradě vodní prvek. 28. května přijela Ing. Dana Křivánová a vše mohlo začít. Děti, zaměstnanci školy, rodiče se vrhli do práce a jezírko bylo za pár hodin na světě. Paní asistentka Weissová s pomocníky vytvořila také krásný bylinkový záhonek.

V nejbližší době nás ještě čeká zajistit klempířské práce - výroba svodů na dešťovou vodu a usazení kontejnerů na vodu, abychom mohli naši zahradu i v letních dnech bez problémů zavlažovat.

Děkujeme všem, kteří se na pracích na školní zahradě podíleli, a těšíme se na další setkání.


Od poloviny října se ZŠ i MŠ Moutnice zapojila do Mezinárodního programu Ekoškola (ECO-SCHOOLS). Jedná se o dlouhodobý program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energií či vody a zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Založili jsme Ekotým. Žáci docházejí na společná setkání. Společně s nimi se setkávání a práce účastní vedení školy, další učitelé, provozní zaměstnanci, vítáme i účast ze strany rodičů. Činnost Ekotýmu má na starosti koordinátorka - paní učitelka Eva Darmovzalová. Schůzky svolává koordinátor nebo sami žáci. Chtěli bychom se scházet jednou za měsíc, někdy častěji. Na schůzkách mluvíme o aktuálních úkolech, budeme připravovat plán práce i dlouhodobý. Ten budeme kontrolovat, jak se nám jej daří plnit.


Projektový den

V pátek 15.11.2019 proběhl v ZŠ Moutnice Projektový den. Žáci pracovali do oběda ve třech skupinách na přípravě svých projektů. Členové Ekotýmu pracovali na projektu Jedlá zahrada pod vedením paní ředitelky Mileny Emmerové a na projektu Voda s paní učitelkou Evou Darmovzalovou.  Třetí skupina dětí se zabývala tématem Menu pro změnu pod vedením paní učitelky Lenky Salzburgerové.