E K O Š K O L A

Chceme být ekoškolou

Jezírko 28.5.2020

Výsadba zeleně 22.4.2020

Naše ekočinnost

Žáci naší školy se podílí na dlouhodobém programu, v rámci kterého se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o třídění a minimalizaci odpadů, úspory energií či vody a zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Snaží se o to zvláště žáci a zaměstnanci, kteří jsou členy Ekotýmu.

My všichni - žáci, paní ředitelka, učitelky, vychovatelky, paní hospodářka, paní školnice i kuchařky - jsme se rozhodli, že chceme změnit vzhled školního dvora na školní zahradu. Žádali jsme o dotace na miniprojekt v programu Ekoškola s názvem Voda - základ pestrého života a na miniprojekt z projektu KAPODAV s názvem Jedlá zahrada. Vypracované projekty jsme odeslali ke schválení. Za nějaký čas nám došlo kladné vyjádření, tak jsme se zaradovali a vše mohlo začít. Během prvního pololetí navštívily naši školu odbornice v tomto oboru, Ing. Dana Křivánková, která je garantem produktu Jedlá zahrada a Mgr. Barbora Dvořáková, která je konzultantem v programu Ekoškola. Obě konzultace nám moc pomohly a dodaly kuráže do dalšího plánování a práce. Na těchto projektech se mají podílet zvláště žáci a zaměstnanci školy, ale také dobrovolníci. Prvním krokem bylo společné plánování.

Spolu s žáky jsme naplánovali, co vše na školní zahradě chceme vysadit a vylepšit.22. dubna nám i přes nelehkou "koronavirovou" situaci přišli s výsadbou stromů na zahradě pomoci někteří žáci i rodiče. Sázeli jsme ovocné stromy, keře. Paní školnice, paní vychovatelky, paní kuchařky, paní hospodářka i paní učitelky připravily vyvýšené záhony k výsadbě a podle krásných návrhů dětí, do nich vysadily převážně zeleninové dobroty. Děti z 1. třídy také vytvořily k záhonkům krásné cedulky.

Další velkou akcí byla realizace jezírka. Žáci si velmi přáli na školní zahradě vodní prvek. 28. května přijela Ing. Dana Křivánová a vše mohlo začít. Děti, zaměstnanci školy, rodiče se vrhli do práce a jezírko bylo za pár hodin na světě. Paní asistentka Weissová s pomocníky vytvořila také krásný bylinkový záhonek.

V nejbližší době nás ještě čeká zajistit klempířské práce - výroba svodů na dešťovou vodu a usazení kontejnerů na vodu, abychom mohli naši zahradu i v letních dnech bez problémů zavlažovat.

Děkujeme všem, kteří se na pracích na školní zahradě podíleli, a těšíme se na další setkání.


Od poloviny října se ZŠ i MŠ Moutnice zapojila do Mezinárodního programu Ekoškola (ECO-SCHOOLS). Jedná se o dlouhodobý program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energií či vody a zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Založili jsme Ekotým. Žáci docházejí na společná setkání. Společně s nimi se setkávání a práce účastní vedení školy, další učitelé, provozní zaměstnanci, vítáme i účast ze strany rodičů. Činnost Ekotýmu má na starosti koordinátorka - paní učitelka Eva Darmovzalová. Schůzky svolává koordinátor nebo sami žáci. Chtěli bychom se scházet jednou za měsíc, někdy častěji. Na schůzkách mluvíme o aktuálních úkolech, budeme připravovat plán práce i dlouhodobý. Ten budeme kontrolovat, jak se nám jej daří plnit.


Projektový den

V pátek 15.11.2019 proběhl v ZŠ Moutnice Projektový den. Žáci pracovali do oběda ve třech skupinách na přípravě svých projektů. Členové Ekotýmu pracovali na projektu Jedlá zahrada pod vedením paní ředitelky Mileny Emmerové a na projektu Voda s paní učitelkou Evou Darmovzalovou.  Třetí skupina dětí se zabývala tématem Menu pro změnu pod vedením paní učitelky Lenky Salzburgerové.