P L Á N Y  P R Á C E

Co nás čeká

Znovuotevření základní školy 

Od 12. 4. budou otevřeny všechny ročníky základní školy Moutnice. Provoz ZŠ bude organizován podle vládního nařízení Návrat do škol 2021. Jednotlivé ročníky budou pracovat v kmenových třídách, odpoledne zde bude probíhat i školní družina. 

Žáci se musí 2x týdne testovat antigenními tesy tzv. samovyšetřením, mladším dětem mohou s testováním pomoci rodiče. Další informace o provozu dostanou rodiče prostřednictví IS Edookit. 

Předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. dostali naši prvňáčci svoje první vysvědčení - a naštěstí ho mohli dostat osobně. Všichni prvňáčci se pyšnili samými jedničkami. Paní učitelka přidala "dopis" s dalšími postřehy z výuky prezenční i distanční. Vysvědčení si samozřejmě převzali i žáci druhé třídy.

Bohužel pro ostatní žáky se předávání vysvědčení odkládá až na dobu, kdy se do školy vrátí osobně. Budou na něm mít známky z předmětů, které jsou vyučovány on-line, z ostatních výchov dostanou slovní hodnocení. Všichni se těšíme na společný slavnostní okamžik.


Prosinec v ZŠ

Znovu jsme se po delším přerušení provozu vrátili do školních lavic. Moc jsme se všichni těšili, ale není to jednoduché, znovu si zvyknout na pravidelný režim - vstávání, chystání pomůcek a další povinnosti.

Ve škole mezitím nastal podzim, vlastně spíše zima - již je uklizená zahrádka, sklizená zelenina, jsou zde nachystané materiály na zimní tvoření. Nemůžeme nikoho do školy pouštět, tak nebudou ani dílničky, ani fotografování. Ale něco přece jen paní učitelky nachystaly - budeme mít program v kosmickém stanu, Mikuláše i vánoční besídky. A spoustu nových pomůcek do vyučování - snad nás Ježíšek překvapí.  


Zde najdete měsíční plány akcí ve školním roce 2020/2021.