P L Á N Y    P R Á C E

Co nás čeká?

Zde najdete měsíční plány akcí ve školním roce 2022/2023

Soutěžní aktivity žáků základní školy

již během distanční výuky, ale i hned po návratu do školy, jsme se zapojili do několika soutěžních aktivit. Nejprve zkusilo několik žáků prorazit v literární soutěži tajemství bitvy u Slavkova. Podařilo se to Terezce Žákové ze 4. třídy, která získala 2. místo. 

Více tříd se také zapojilo do soutěže Požární ochrana očima dětí, pořádané Sdružením hasičů, na téma Dopravní nehody na železničních přejezdech. Také zde jsme měli úspěšné žáky a skupiny. V kategorii literárních prací byl 1. Vojtěch Major a 3. Kristýna Handlová. V kategorii výtvarných prací se umístila na 1.místě Mia Králová. 

Po návratu do škol, kdy byl zakázán tělocvik, což nám připadalo nesmyslné po tak dlouhém sezení u počítačů při online výukách, jsme hledali vhodnou formu pohybu a zapojili jsme se do soutěže Tělocvik online. Se soutěžením dětí byla spojena možnost získat pěkné sportovní ceny, ale také s tím bylo dost práce mimo výuku - natáčení záznamů ze sportování, odesílání výsledků třídy po každém úkolu, fotografování, dokumentace. Všechna práce se vyplatila, naši žáci byli velmi úspěšní a všechny třídy se umístily do oceněného místa 100. Takže každá třída získá odměnu, navíc si myslíme, že na okrese Brno - venkov žádná úspěšnější škola nebyla. Ale to můžete prozkoumat sami, protože zde zveřejňujeme výsledkovou listinu - naše třídy jsou vyznačeny. Gratulujeme dětem a děkujeme všem pedagogům, kteří děti motivovali a cvičili s nimi. 

Znovuotevření základní školy 

Od 12. 4. budou otevřeny všechny ročníky základní školy Moutnice. Provoz ZŠ bude organizován podle vládního nařízení Návrat do škol 2021. Jednotlivé ročníky budou pracovat v kmenových třídách, odpoledne zde bude probíhat i školní družina. 

Žáci se musí 2x týdne testovat antigenními tesy tzv. samovyšetřením, mladším dětem mohou s testováním pomoci rodiče. Další informace o provozu dostanou rodiče prostřednictví IS Edookit. 

Předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. dostali naši prvňáčci svoje první vysvědčení - a naštěstí ho mohli dostat osobně. Všichni prvňáčci se pyšnili samými jedničkami. Paní učitelka přidala "dopis" s dalšími postřehy z výuky prezenční i distanční. Vysvědčení si samozřejmě převzali i žáci druhé třídy.

Bohužel pro ostatní žáky se předávání vysvědčení odkládá až na dobu, kdy se do školy vrátí osobně. Budou na něm mít známky z předmětů, které jsou vyučovány on-line, z ostatních výchov dostanou slovní hodnocení. Všichni se těšíme na společný slavnostní okamžik.


Prosinec v ZŠ

Znovu jsme se po delším přerušení provozu vrátili do školních lavic. Moc jsme se všichni těšili, ale není to jednoduché, znovu si zvyknout na pravidelný režim - vstávání, chystání pomůcek a další povinnosti.

Ve škole mezitím nastal podzim, vlastně spíše zima - již je uklizená zahrádka, sklizená zelenina, jsou zde nachystané materiály na zimní tvoření. Nemůžeme nikoho do školy pouštět, tak nebudou ani dílničky, ani fotografování. Ale něco přece jen paní učitelky nachystaly - budeme mít program v kosmickém stanu, Mikuláše i vánoční besídky. A spoustu nových pomůcek do vyučování - snad nás Ježíšek překvapí.