M A T E Ř S K Á   Š K O L A

"Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce." (Robert Fulghum)

Školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 se obě naše třídy (Berušky a Krtečci) budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Kouzelné pastelky."

I. Tajemství hnědé pastelky
(ZÁŘÍ, ŘÍJEN)

Charakteristika integrovaného bloku:

Hlavním posláním zač. školního roku je pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem školy. Dětí poznávají nové kamarády, využíváme především námětové hry, vytváříme třídní pravidla. Snažíme se navodit radostnou atmosféru ve třídách, aby se děti těšily na společný pobyt v MŠ, na společné zážitky
a utvářely si mezi sebou pěkné vztahy.

Přiblížíme dětem, co se pěstuje na zahrádce a na poli, co roste a žije v lese. Zaměříme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví.

Při výpravách do přírody pozorujeme znaky podzimu, podporujeme vnímání krásy barevnosti podzimu. Pracujeme s přírodninami. Umožníme dětem seberealizovat se při sběru a aranžování plodů a přírodnin, přičemž respektujeme pravidla ochrany přírody.

II. Tajemství modré pastelky
(LISTOPAD, PROSINEC)

Charakteristika integrovaného bloku:

Tento integrovaný blok je zaměřen na konec podzimu a období adventu. Tento čas je jako stvořený k rozvíjení citových vztahů, k rodině, přátelům a okolí. Budeme se snažit ukázat dětem tradiční české vánoce se svými tradicemi, některé si vyzkoušíme. Připravíme si vystoupení na mikulášskou besídku. Tradičně si zazpíváme koledy u vánočního stromečku před ZŠ. Básničky, zimní písničky
a tanečky zpříjemní předvánoční setkání s rodiči.

Podpoříme u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností. Vedeme děti k rozlišení prózy a veršované pohádky a pochopení, že pohádka může mít více verzí. Například hlavních pohádkových postav si uvědomit různé lidské vlastnosti a charaktery.

III. Tajemství bílé pastelky
(LEDEN, ÚNOR)

Charakteristika integrovaného bloku:

V tomto integrovaném bloku si přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Přiblížíme dětem, jak se žije tam, kde je sníh a led po celý rok. Pokud nám to počasí umožní, užijeme si zimní radovánky, sporty a budeme při tom myslet na bezpečnost. Seznámíme se s lidmi, kteří nám v případě potřeby mohou pomoci. Budeme poznávat naše tělo, jak funguje, co mu prospívá a co napak škodí. Seznámíme se s různými profesemi, řemesly. Budeme si povídat o důležitosti každé práce, přemýšlet o tom, čím bychom chtěli být.

IV. Tajemství zelené pastelky
(BŘEZEN, DUBEN)

V. Tajemství žluté pastelky
(KVĚTEN, ČERVEN)

TŘÍDA KRTEČCI

TŘÍDA BERUŠKY