P R O J E K T Y

Šablony III pro inspiraci

Od 1. 9. 2020 je základní škola i mateřská škola zapojena do projektu Evropské unie a  MŠMT s názvem Šablony III pro inspiraci. vybrané šablony podporují vzdělávání dětí v MŠ prostřednictví školního asistenta, volnočasové aktivity žáků ZŠ - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her. Dále se zaměřují na získávání inspirace a sdílení dobré praxe mezi pedagogy - tandemová výuka, sdílení mezi MŠ, zahraniční stáž. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2022. 

Šablony ZŠ a MŠ II      

Od 1. 9. 2018 je naše škola zapojena do projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice II. Tento projekt je spolufinancován EU. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2020.

Plavání

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 zahajujeme plaveckou výuku v Plavecké škole Blučina. Výuka bude probíhat ve dnech 12., 19., 26.9., 3., 10., 17., 24., 31. 10., 7. a 14. 11 od 8.15 (odjezd) do 11.00 (příjezd).