P R O J E K T Y

Šablony III pro inspiraci  -  ZŠ a MŠ Moutnice

Od 1. 9. 2020 vstoupila základní i mateřská škola do třetího programu podpory vzdělávání formou zjednodušeného výkaznictví. nazvaného Šablony III. Náš projekt nese název Šablony pro inspiraci a dává si za cíl zejména podpořit pedagogy, jejich profesní rozvoj, motivaci a hledání nových inspirací třeba i v zahraničí. Zároveň podpoříme děti v MŠ - budou zde 2 asistentky - a žáky v ZŠ - pro ně jsou připraveny kluby (čtenářský a zábavné logiky).

Šablony ZŠ a MŠ II      

Od 1. 9. 2018 je naše škola zapojena do projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice II. Tento projekt je spolufinancován EU. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2020.