P R O J E K T Y


Národní plán pro doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Ze zveřejněných kritérií naše škola mohla podpořit žáky podle těchto vybraných: 

Základní kritéria 

 • Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti) 

• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání   

• Žák z nízkopříjmové rodiny, např.: 

- bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu) 

- neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře  

Doučování je vedeno ve skupinách podle ročníků jejich třídními učiteli a dále je možnost individuálních hodin doučování. 


Šablony III pro inspiraci

Od 1. 9. 2020 je základní škola i mateřská škola zapojena do projektu Evropské unie a  MŠMT s názvem Šablony III pro inspiraci. vybrané šablony podporují vzdělávání dětí v MŠ prostřednictví školního asistenta, volnočasové aktivity žáků ZŠ - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her. Dále se zaměřují na získávání inspirace a sdílení dobré praxe mezi pedagogy - tandemová výuka, sdílení mezi MŠ, zahraniční stáž. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2022. 

Projekty podpory podnikavosti a karierního poradenství


Šablony ZŠ a MŠ II      

Od 1. 9. 2018 je naše škola zapojena do projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice II. Tento projekt je spolufinancován EU. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2020.