P R O J E K T Y

Šablony III pro inspiraci

Od 1. 9. 2020 je základní škola i mateřská škola zapojena do projektu Evropské unie a  MŠMT s názvem Šablony III pro inspiraci. vybrané šablony podporují vzdělávání dětí v MŠ prostřednictví školního asistenta, volnočasové aktivity žáků ZŠ - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her. Dále se zaměřují na získávání inspirace a sdílení dobré praxe mezi pedagogy - tandemová výuka, sdílení mezi MŠ, zahraniční stáž. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2022. 

Projekty podpory podnikavosti a karierního poradenství

Šablony ZŠ a MŠ II      

Od 1. 9. 2018 je naše škola zapojena do projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice II. Tento projekt je spolufinancován EU. Předpokládané ukončení projektu je 31. 8. 2020.