Ú Ř E D N Í   D E S K A

Informace ze zákona

A nejen ty najdete na tomto odkazu. Jsou zde zveřejňovány dokumenty trvalejšího charakteru, které se vztahují k chodu školy, jejím vzdělávacím programům a organizaci.

Nabídka pracovního místa

Hledáme zaměstnance na pozici učitel/ka mateřské školy pro školní rok 2023/2024. Jedná se o pracovní místo na dobu určitou, s možností trvalého pracovního poměru. Pracovní pozice je určena pro kvalifikované pedagogy/pedagožky předškolního vzdělávání a výchovy. Požadujeme nejen kvalifikace, ale hlavně zájem o práci s dětmi, chuť se dále vzdělávat, spolehlivost a zodpovědnost, komunikační dovednosti a hezký vztah k dětem. Nabízíme vstřícné a podporující prostředí a kvalitní zázemí mateřské školy. 

Svoje žádosti posílejte do 15. 5. 2023 ředitelce školy na email: reditelna@skolamoutnice.cz Žádost musí obsahovat životopis a motivační dopis, doložte kopii nejvyššího dosaženého vzdělání v pedagogickém oboru. První kolo výběrového řízení proběhne 31. 5. 2023 od 10.00 do 15.00. Druhé kolo pro vybrané zájemce bude probíhat formou ukázkové lekce v MŠ v týdnu od 12. 6. 2023.