Ú Ř E D N Í   D E S K A

Informace ze zákona

A nejen ty najdete na tomto odkazu. Jsou zde zveřejňovány dokumenty trvalejšího charakteru, které se vztahují k chodu školy, jejím vzdělávacím programům a organizaci.