Z Á P I S  D O  Z Á K L A D N Í  ŠKOLY

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí do základní školy

Ředitelka školy zveřejňuje na tomto místě tabulku žáků, přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025. 

Základní škola vás zve k zápisu k povinné školní docházce do naší školy. Zápis se bude konat dne 8. 4. 2023 od 16 hodin formou společného setkání a aktivit, při kterých si děti vyzkouší školní připravenost. Veškeré informace naleznete v přiloženém souboru. Dalšími přílohami jsou žádost o přijetí a žádost o odklad.


PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY

V přiložené prezentaci se dozvíte bližší informace o naší škole.