Z Á P I S  D O  Z Á K L A D N Í  ŠKOLY

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola vás zve k zápisu k povinné školní docházce do naší školy. Zápis se bude konat dne 3. 4. 2023 od 16.00 formou společného setkání a aktivit, při kterých si děti vyzkouší školní připravenost. Veškeré informace naleznete v přiloženém souboru. Dalšími přílohami jsou žádost o přijetí a žádost o odklad.


PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY

V přiložené prezentaci se dozvíte bližší informace o naší škole.