Z Á K L A D N Í    Š K O L A

Náš školní vzdělávací program a jeho filozofie

Program Tvořivá škola vychází z činnostního učení podle zásad učitele národů J.A. Komenského.

 • vytváří optimální podmínky procesu žákovského učení
 • žák se učí sám, není pouze vyučován - hledá cesty, odstraňuje chyby, nalézá řešení

 • program nevytváří bariéry mezi žáky, učí je spolupráci, vzájemné podpoře, toleranci

 • čtyři pilíře evropské vzdělanosti: učit se poznávat, učit se jednat, učit se spolupracovat a učit se být sám sebou

ŠVP Tvořivá škola - přednosti

 1. tempo výuky se přizpůsobí schopnostem žáků
 2. činnostní charakter podporuje soustředění žáků

 3. každý den dítě zažívá pokrok, objevuje

 4. podněcuje u žáků zájem o učení

 5. podporuje sebedůvěru, nezávislost a kvalitní pracovní návyky

 6. radost z práce a sdílená pravidla přináší dobrou kázeň ve třídě

 7. pomocí zpětné vazby žáci odhalují a odstraňují chyby, nebojí se chybovat

 8. učitelé poznávají individuální nároky a osobnost žáka

 9. program podporuje méně nadané i mimořádně nadané žáky

 10. sebekontrola a sebe hodnocení vedou k trvalejším poznatkům

 11. A hlavně - při učení žáci zapojují co nejvíce smyslů, což vyhovuje dětem různých typů paměti