A K T U A L I T Y    Z Š

AKTUALITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 25.5.2023 proběhla zahradní slavnost, která byla spojena s realizací žákovských miniprojektů v rámci projektu IKAP JMK II. Do projektu jsme vstoupili v roce 2020 a od té doby jsme získali 80 000,- kč na podporu žákovských aktivit. Cílem je vždy podpoření podnikavosti a kreativity našich žáků. Kompetencí podnikavosti se rozumí schopnost využívat...

Ve středu 3. 5. 2023 se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili v ZOO Brno soutěže Zlatý list, která je určena pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o přírodu. Je to soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Soutěžní kategorie jsou nejmladší žáci (1. - 3. ročník), mladší žáci (4. – 6. ročník), starší žáci (7. –...

DEN RODINY

14.05.2023

Druhá květná neděle byla ve znamení oslavy rodiny. Proto jsme nacvičili vystoupení, kterým jsme procestovali svět a se staršími dětmi jsme se dokonce vrátili do minulosti.

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 jsme ukončili pololetní kurz bruslení. Na jeho začátku byli někteří z nás úplní začátečníci, kteří na bruslích v životě nestáli. Na závěr jsme se všichni zapojili do vystoupení pro rodiče. Bruslily celkem 4 skupiny žáků, od nejmladších až po pátou třídu – ve smíšených skupinách. Odměnou nám byl potlesk rodičů – diváků a také...

Etické dílny

11.04.2023

Dne 28.3. se uskutečnila etická dílna pro 4. a 5.třídu. Žáci se dověděli praktické zkušenosti z oblasti internetu a jeho nástrahy pro žáky. Také byli seznámeni s info linkou, kde můžou psát praktické otázky a dozvědět se rady odborníků . Jak se dívat na youtubery a rozpoznat realitu od hraného života youtuberu. Dětem se dílna líbila a všichni jsme...

Poslední den před velikončními prázdninami, ve středu 5. 4. jsme se spolu s našimi kamarády ze školky vydali k místní zásilkovně. Nešli jsme tam vůbec náhodou, naopak - na cestu jsme se pečlivě připravili. Čekalo nás totiž setkání s velikonočním zajíčkem! A že jich tam bylo! A nejenom zajíčků, ale i slepiček, a kuřátek... A abychom nešli s...