D R U Ž I N A

Nabídka zájmových kroužků
a mimoškolních aktivit

PONDĚLÍ:

Dramatický kroužek - Salzburgerová od 15.00 do 16. 30

ÚTERÝ:

Klub zábavné logiky a deskových her - Emmerová, Zemánková od 15.00 do 16.30 - zdarma

STŘEDA:

Kroužek šikovných rukou - Benešová, Srovnalová: 15.00 - 16.30

ČTVRTEK:

Sborový zpěv, muzicírování a tanec - Darmovzalová, Emmerová od 1´5.00 do 16.30

PÁTEK:

Čtenářský klub - Salzburgerová od 14.30 do 16.00 - zdarma

INDIVIDUÁLNĚ: logopedie - Salzburgerová

Předměty speciálně pedagogické péče - Emmerová, Srovnalová - čtvrtek

KROUŽKY, KTERÉ NEJSOU VEDENY ZDARMA Z DOTACE EU, BUDOU HRAZENY POLOLETNĚ - ÚPLATA VE VÝŠI 500,- KČ. ÚPLATU VYBÍRÁ V PROSINCI PANÍ ŽÁČKOVÁ PODLE SEZNAMŮ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.