D R U Ž I N A

Nabídka zájmových kroužků
a mimoškolních aktivit 2023/2024

PONDĚLÍ:

Dramatický kroužek - Salzburgerová, Lauterbachová od 15.00 do 16. 00

Fotbal + míčové hry - Harčárová, Plocek od 13.15 do 14.45 ( v rámci ŠD)

ÚTERÝ:

Kroužek šikovné ručičky - Zemánková, Kalasová od 15.00 do 16.15

STŘEDA:

Kroužek taneční a lidový - Emmerová od 15.00 do 15.45

ČTVRTEK:

Anglická konverzace 4. + 5. ročník - Plocek od 15.00 do 15.45 

PÁTEK:

Kroužek informatiky a robotiky 1. + 2. ročník - Vymazalová od 14.10 do 15.00


INDIVIDUÁLNĚ: logopedie - Salzburgerová

Předměty speciálně pedagogické péče - Gálová - úterý, středa

KROUŽKY BUDOU ZPOPLATNĚNY ČÁSTKOU 100 KČ MĚSÍČNĚ. ÚPLATU VYBÍRÁ V PROSINCI A ČERVNU PANÍ LENGÁLOVÁ PODLE SEZNAMŮ DĚTÍ, PŘIHLÁŠENÝCH V ZÁŘÍ.