D R U Ž I N A

Nabídka zájmových kroužků
a mimoškolních aktivit

PONDĚLÍ:

Doučování - mladší žáci - Zemánková od 14.15. do 15.00 - zdarma

ÚTERÝ:

Angličtina - přípravka 1. ročník - Salzburgerová od 12.30 do 13.15

Dramatický kroužek - Salzburgerová od 13.30 do 14.30

Klub zábavné logiky a deskových her - Emmerová od 14.30 do 16.00 - zdarma

STŘEDA:

Kroužek šikovných rukou - Benešová od 13.20 do 14.20(mladší), Zemánková 14.20 - 15.20 (starší)

Sportovní hry, florbal - Weissová od 14.30 do 15.30

ČTVRTEK:

Angličtina - přípravka 2.ročník - Salzburgerová od 12.30 do 13.15

Sborový zpěv, muzicírování - Darmovzalová od 13.30 do 14.15

Taneční kroužek - Emmerová od 14.15 do 15.00

PÁTEK:

Doučování - starší žáci - Salzburgerová od 10.45 - 11.45 - zdarma

Čtenářský klub - Salzburgerová od 14.00 do 15.30 - zdarma

INDIVIDUÁLNĚ: logopedie - Salzburgerová

KROUŽKY, KTERÉ NEJSOU VEDENY ZDARMA Z DOTACE EU, BUDOU HRAZENY POLOLETNĚ - ÚPLATA VE VÝŠI 500,- KČ. ÚPLATU VYBÍRÁ V ZÁŘÍ PANÍ ŽÁČKOVÁ PODLE SEZNAMŮ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.