D R U Ž I N A

Nabídka zájmových kroužků
a mimoškolních aktivit

PONDĚLÍ:

Dramatický kroužek - Salzburgerová, Kalasová od 15.00 do 16. 00

ÚTERÝ:

Kroužek informatiky a robotiky 4. + 5. ročník - Vymazalová od 15.00 - 16.00

STŘEDA:

Kroužek dovedných rukou - Benešová, Zemánková: 15.00 - 16.30, v zimním čase 14.30 - 16.00

ČTVRTEK:

Sborový zpěv, muzicírování a tanec - Darmovzalová, Emmerová od 14.00 do 15.00

PÁTEK:

Kroužek informatiky a robotiky 2. ročník - Vymazalová, Darmovzalová od 13.15 - 14.00

Kroužek informatiky a robotiky  3. ročník - Vymazalová, Darmovzalová od 14.00 - 14.45

INDIVIDUÁLNĚ: logopedie - Salzburgerová

Předměty speciálně pedagogické péče - Gálová - úterý, středa

KROUŽKY, KTERÉ NEJSOU VEDENY ZDARMA Z DOTACE EU, BUDOU HRAZENY POLOLETNĚ - ÚPLATA VE VÝŠI 500,- KČ. ÚPLATU VYBÍRÁ V PROSINCI PANÍ ŽÁČKOVÁ PODLE SEZNAMŮ PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.