MASOPUST

Dne 12.2. jsme si s žáky udělali "masopustní průvod" po škole.  Děti si nachystaly krásné kostýmy a masky. Plnily různé úkoly, které souvisely s Masopustem (Ostatky, Helenami či Fašankem..) a vyvrcholením byl nácvik "šavlového tance". Děkujeme také paním kuchařkám za "boží milosti", které nám usmažily. Tato sladká tečka za celým dnem byla velmi chutná.