D O K U M E N T Y

ŠVP Tvořivá škola

Školní vzdělávací program, na kterém stále pracujeme, abychom ho přizpůsobili potřebám žáků i učitelů v nynější době.

Výsledek volby zástupce zákonných zástupců

do Školské rady ZŠ Moutnice

Aktuálně od 1. 11. 2022 byla druhou zástupkyní rodičů zvolena paní Terézia Lengálová. Její volební období potrvá od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025. 


Volbou 93,75% zákonných zástupců (ZZ) byla zvolena:

Paní Petra Vymazalová, bytem Moutnice 118, OSVČ

jako zástupce ZZ ve školské radě na období od 1. 10. 2020 do
30. 9. 2023.