D O K U M E N T Y

ŠVP Tvořivá škola

Školní vzdělávací program, na kterém stále pracujeme, abychom ho přizpůsobili potřebám žáků i učitelů v nynější době.

Probíhají volby zástupce zákonných zástupců žáků do Školské rady ZŠ Moutnice

Ředitelka školy vypsala volby na uvolněné místo - odchází paní Petra Vymazalová

Výsledek volby zástupce zákonných zástupců

do Školské rady ZŠ Moutnice

Aktuálně od 1. 11. 2022 byla druhou zástupkyní rodičů zvolena paní Terézia Lengálová. Její volební období potrvá od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025.