D O K U M E N T Y

ŠVP Tvořivá škola

Školní vzdělávací program, na které stále pracujeme, abychom ho přizpůsobili potřebám žáků i učitelů v nynější době.

Výsledek volby zástupce zákonných zástupců

do Školské rady ZŠ Moutnice

Volbou 93,75% zákonných zástupců (ZZ) byla zvolena:

Paní Petra Vymazalová, bytem Moutnice 118, OSVČ

jako zástupce ZZ ve školské radě na období od 1. 10. 2020 do
30. 9. 2023.

Poznámka: Paní Vymazalová má ve škole děti v 1. a 4.
ročníku, je tedy předpoklad, že bude moci pracovat po celé volební období.

V Moutnicích dne: 30. 9. 2020