Vyhlášení výsledků recitační soutěže

07.03.2024

V pátek 1. 3. 2024 proběhlo školní kolo recitační soutěže. S dětmi jsme se sešli v jedné třídě, abychom si vyslechli básně nejlepších přednášejících z třídních kol, kteří postoupili do kola školního. Slyšeli jsme spoustu krásných básní a práce poroty měla nelehký úkol - mezi postupujícími vybrat tři nejlepší v každé kategorii. O tom, že to byl opravdu těžký úkol svědčí i fakt, že na některých místech se umístili hned dva soutěžící. Nakonec byli diplomem a knihou oceněni tito žáci:

1. kategorie: 1. třída
1. místo - Lucián Vass
2. místo - Edvard Flajšinger
3. místo - Anna Hrdá

2. kategorie: 2. + 3. třída
1. místo - Ema Hrdá, Beáta Lengálová
2. místo - Bivoj Weiss
3. místo - Natálie Lengálová, Miroslav Musil

3. kategorie - 4. + 5. třída
1. místo - Sofie Al Kenany
2. místo - Monika Adamovová
3. místo - Pavla Putnová

Všem moc gratulujeme.

Všichni ostatní si odnesli sladkou odměnu.