Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

05.09.2023

Prázdniny utekly jako voda a proto jsme se společně sešli na školním dvoře, abychom zahájili nový školní rok. Žáci byli přivítáni nejenom paní ředitelkou Milenou Emmerovou, ale i hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. Úspěšný školní rok všem popřál i pan starosta Antonín Vymazal.