DEN RODINY

14.05.2023

Druhá květná neděle byla ve znamení oslavy rodiny. Proto jsme nacvičili vystoupení, kterým jsme procestovali svět a se staršími dětmi jsme se dokonce vrátili do minulosti.


Haló, děti, pojďte sem!

Objevíme spolu zem.

Navštívíme v malé chvíli

všechny zemské světadíly.


Vezměte i táty, mámy,

ať na cestě nejsme sami.

Vyrážíme – 3, 2, ...hned,

poznávat ten náš modrý svět.


První, druhá a třetí třída nás prostřednictvím písniček a básniček provedli všemi světadíly od Austrálie, přes Ameriku, Asii, Antarktidu, Afriku zpět do Evropy.

Stavení s lípou za plotem,

je doma, tady je má zem.

Louky, potok a políčka. Slyšíte?

Hraje pěkná písnička.

Čtvrtá a pátá třída se také vydala na cestu. Díky stroji času se ocitli v minulosti, kde se potkali s významnými osobnostmi, které ovlivnily svět. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací o životě Svatopluka, kněžny Libuše, Jana Lucemburského a Karla IV., o Moně Lise, Janu Ámosi Komenském, Marii Antoinettě a Marii Terezii, Sissi, Boženě Němcové, Antonínu Dvořákovi, Emě Destinové, Thomasovi Edisonovi a s pomocí Elišky Junkové se vrátili zpět do současnosti.