"Čarodky" a opékání špekáčků

Čas rychle letí, když se člověk dobře baví... V družině nám je fajn... :-)