A K T U A L I T Y  M Š

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - úprava 6. 4. 2020 dle pokynů MŠ

Zápis do mateřské školy Moutnice proběhne bez účasti dětí a rodičů písemnou a elektronickou formou. Žádost o přijetí můžete zasílat od 4. 5. do 15. 5. 2020. Všechny další informace najdete v dokumentu Zápis do MŠ  - forma a kritéria.

Přikládáme také dokument Žádost o přijetí a dokument Čestné prohlášení. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na t.č. 602 560 815 ve všední dny od 8.00 - 16.00.

!!! UZAVŘENÍ MŠ !!!

Ředitelka ZŠ a MŠ Moutnice rozhodla o uzavření mateřské školy Moutnice od 18. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Ředitelka ZŠ a MŠ Moutnice rozhodla o odpuštění školného za měsíc duben 2020.

Informace o platbách budou co nejdříve upřesněny.

Děkujeme za pochopení.


10. lekce ESS - upřesníme termín!

Doba: předpokládaný začátek v 16:15 hod. - konec cca 17:15 hod.
Místo:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S sebou: desky na úkoly
Pokud budete mít zájem o odvedení dítěte z MŠ do ZŠ, dejte, prosím, vědět třídním učitelkám.

Prosíme o Vaši spolupráci:
- vypnuté mobilní telefony
- nekomunikovat s ostatními rodiči (narušování)
- bedlivě pozorovat své dítě při činnostech a být mu nápomocný
- dohlížet na domácí úkoly
- lekcí se účastní pouze jeden rodinný člen