A K T U A L I T Y  M Š


Organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v druhé polovině roku bylo setkávání s vámi velmi omezené a zápisy proběhly neosobně, elektronicky. Mnozí se dotazují, jak bude probíhat příští školní rok a kam budou děti chodit.

Ve spolupráci s učitelkami mateřské školy jsem se rozhodla rozdělit děti do dvou tříd podle věku, a to na starší předškoláky (celkem 18 dětí) a mladší děti - smíšená skupina od 3 - 5 let (21 dětí). Ve starší skupině ve třídě Krtečků se budou vzdělávat děti s paními učitelkami Marešovou a Hložkovou, s denní účastí speciální pedagožky. Budou to tedy děti, které mají odklad povinné školní docházky a všechny děti, narozené od září 2014 do konce srpna 2015. Mladší děti budou docházet do třídy Berušek, budou se vzdělávat s paní učitelkou Žáčkovou a vedoucí učitelkou Leonou Kolkovou.


Přijetí do mateřské školy pro školní rok 2020- 2021


Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí dětí do mateřské školy podle přidělených  registračních čísel. Všichni uchazeči doložili potřebnou dokumentaci a děti byly přijaty. Společná schůzka rodičů a pedagogů se uskuteční v srpnu 2020. Těšíme se na vaše děti.


! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

MŠ Moutnice se znovuotevírá dne 25.5.2020, provoz bude od 6:15 hod. do 16:15 hod.

Veškeré informace naleznete v příloženém souboru.

Podmínky znovuotevření MŠ:
- Zaměstnanci MŠ budou při příchodu a odchodu Vaše dítě přebírat a předávat
- Nepoužívejte čipy, vyčkejte po zazvonění na příchod zaměstnance
- Prosíme Vás o dodržování doporučených rozestupů v průjezdu MŠ a do školky choďte s časovou rezervou
- Dítě do MŠ bude přebíráno pouze zdravé, pokud během dne projeví známky nemoci budete kontaktování a je Vaší povinností okamžitě dítě vyzvednout
- Dle nařízení MŠMT je naší povinností při zaregistrování příznaku nemoci COVID-19 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) tuto skutečnost nahlásit spádové hygienické stanici
- Dle doporučení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách a areálu MŠ roušky nosit nemusí. Protože je v našem zájmu chránit Vaše a naše zdraví, při kontaktu s jakoukoliv jinou osobou (kromě dětí v MŠ) roušky nosit budeme.
- Dle doporučení MŠMT máme s dětmi trávit co nejvíce času mimo uzavřené prostory MŠ. Prosíme o přizpůsobení oblečení Vašeho dítěte k pobytu na naší školní zahradě.


DOTAZNÍK

Žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku do 13.5.2020, abychom se mohli co nejlépe připravit na organizaci provozu naší MŠ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFisTtc-PdQZ7VAXHJ-bY1LgdiMqDdxW5m04ZCLI9TZwYfhA/viewform?usp=sf_link


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do MŠ bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu do MŠ.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - úprava 6. 4. 2020 dle pokynů MŠ

Zápis do mateřské školy Moutnice proběhne bez účasti dětí a rodičů písemnou a elektronickou formou. Žádost o přijetí můžete zasílat od
4. 5. do 15. 5. 2020. Všechny další informace najdete v dokumentu Zápis do MŠ  - forma a kritéria.

Přikládáme také dokument Žádost o přijetí a dokument Čestné prohlášení. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na
tel.č.: 602 560 815 ve všední dny od 8.00 - 16.00.