A K T U A L I T Y  M Š

Školní výlet

Dne 25.5.2021 (úterý) jedeme na avizovaný školní výlet. Návštěva Mydlidědka v Lažánkách u Blanska. Děti budou mít možnost si zde vyrobit mýdlo a svíčku ze včelího vosku.
Sraz dětí v MŠ do 7:30 hodin!!!
Předpokládaný návrat do 12:00 hodin.

Dětem dejte do batůžku:

 • láhev s pitím (která neteče)
 • pláštěnku

Pokud se některému dítěti dělá v autobusu špatně, dejte mu po příchodu do MŠ Kinedryl. O této skutečnosti informujte učitelku.


Edukativně stimulační skupiny (bez přítomnosti rodičů)

SKUPINA Č. 1 - seznam dětí je vyvěšen v šatně na nástěnce
Učitelky: Kolková, Marešová
Úterý 18.5.2021, 16.00 - 17.00 hod.
Pondělí 31.5.2021, 16.00 - 17.00 hod.

SKUPINA Č. 2 - seznam dětí je vyvěšen v šatně na nástěnce
Učitelky: Hložková, Žáčková
Čtvrtek 27.5.2021, 16.00 - 17.00 hod.
Úterý 8.6. 2021, 16.00 - 17.00 hod.Otevření mateřské školy

Od pondělí 10. 5. 2021 bude znovu otevřeno oddělení Berušek. Do mateřské školy se mohou vrátit všechny děti. Děti již nebudou testovány a nemusí nosit roušky. Mateřská škola bude fungovat v běžném provozu. Vedoucí kuchyně počítá na pondělní stravování se všemi dětmi, proto nezapomeňte nemocné odhlásit. 
Těší se na vás paní učitelky. Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:


Zápis do mateřské školy

Mateřská škola Moutnice vyhlašuje zápis k docházce do MŠ od školního roku 2021/2022. Informace o zápisu a kritéria přijetí dítěte najdete v dokumentu Kritéria 2021.

Své dítě můžete zapsat elektronicky od 3. do 7. 5. 2021, v dalším týdnu proběhnou individuální schůzky s rodiči a dětmi. Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitelka na úřední desce a na veřejně přístupném místě v MŠ nejpozději do konce května.

Naše školka se těší na nové děti a na vzájemnou dobrou spolupráci. 


PROVOZ MŠ

Od pondělí 1. 3. 2021 bude MŠ na základě vládního nařízení uzavřena. Bližší informace dostanou rodiče prostřednictvím IS Edookit.

OŠETŘOVNÉ:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Otevření třídy Krtečků

Od 27. 1. 2021 bude otevřena i třída Krtečků. Z provozních důvodů trvá omezený provoz od 7.00 do 16.00. Bližší informace obdrží rodiče v IS Edookit.


Otevření třídy Berušek

Od 25. 1. 2021 bude znovu otevřena třída Berušek. Z provozních důvodů (přítomna pouze 1 učitelka) je upraven provoz do MŠ časově - od 7.00 do 16.00. Další informace pro rodiče jsou připraveny v IS Edookit.


UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, dne 8. 1. byla pozitivně testována paní učitelka naší MŠ ze třídy Berušek. Další pozitivně testovaná paní učitelka je od 12. 1. ve třídě Krtečci.  

Ředitelka školy poté kontaktovala KHS Brno a na základě rozhodnutí KHS uzavírá do odvolání obě třídy naší školky. Rodiče dětí, které byly v kontaktu s pozitivně testovanými učitelkami, bude telefonicky kontaktovat hygiena a mají povinnost kontaktovat pediatra, který jim vypíše žádanku na vyšetření. 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření
výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne.

Termín otevření tříd mateřské školy závisí na provozních možnostech - tedy na tom zda všechny dětí ukončí povinnou dobu karantény a zda budou paní učitelky zdravé.


INFORMACE  MŠ

Vážení rodiče,
dovolte nám prosím malé "covidové zopakování".

Pokud je u dítěte zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně vedoucí učitelce MŠ nebo rovnou ředitelce školy. Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.

Pokud je v rodině zaznamenán koronavirus a dítě nejde na test, zůstává v karanténě 14 dnů.

Pokud je testované dítě negativní, zůstává v karanténě 10 dnů.

Jak je již známo, děti často nemají žádné příznaky onemocnění, pokud tedy víte, že dítě přišlo do kontaktu s pozitivním člověkem, zvažte, zda je vhodné ho umístit do kolektivu. Můžete ohrozit ostatní děti i učitelky, proto je vhodné vyčkat alespoň základní inkubační dobu 4 - 5 dnů.

Pokud dítě jeví jakékoli příznaky (nejen covidového onemocnění), nesmí do mateřské školy!

 • teplota (i zvýšená)
 • rýma (i vodnatá)
 • kašel (jakýkoli)
 • zvracení, průjem
 • záněty očí, uší
 • vyrážka
 • bolest hlavy, krku
 • veškerá infekční onemocnění
 • pedikulóza (vši)

Do dnešního dne jsme nebyli nuceni školku z důvodu karantény uzavřít a pevně doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Moc si Vaší spolupráce vážíme a děkujeme všem zodpovědným rodičům, kterých je naštěstí většina.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Za kolektiv MŠ Leona Kolková.

V Moutnicích 7. 1. 2021


INFORMACE

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé situaci se druhá lekce ESS uskuteční až po novém roce.

Materiály z této lekce dostanete na vánoční prázdniny domů. Prosíme Vás, udělejte si na ně se svými dětmi čas a začátkem ledna je vypracované přineste ke kontrole.

Činnosti z druhé lekce budou zařazeny do třetí lekce.

Vánoční Brno pro předškoláky se bohužel letos neuskuteční.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

v druhé polovině roku bylo setkávání s vámi velmi omezené a zápisy proběhly neosobně, elektronicky. Mnozí se dotazují, jak bude probíhat příští školní rok a kam budou děti chodit.

Ve spolupráci s učitelkami mateřské školy jsem se rozhodla rozdělit děti do dvou tříd podle věku, a to na starší předškoláky (celkem 18 dětí) a mladší děti - smíšená skupina od 3 - 5 let (22 dětí). Ve starší skupině ve třídě Krtečků se budou vzdělávat děti s paními učitelkami Marešovou a Hložkovou, s denní účastí speciální pedagožky. Budou to tedy děti, které mají odklad povinné školní docházky a všechny děti, narozené od září 2014 do konce srpna 2015. Mladší děti budou docházet do třídy Berušek, budou se vzdělávat s paní učitelkou Žáčkovou a vedoucí učitelkou Leonou Kolkovou.


PŘIJETÍ DO MATEŘŠKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí dětí do mateřské školy podle přidělených registračních čísel. Všichni uchazeči doložili potřebnou dokumentaci a děti byly přijaty. Společná schůzka rodičů a pedagogů se uskuteční v srpnu 2020. Těšíme se na vaše děti.