A K T U A L I T Y  M Š


Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:


Zápis do mateřské školy

Mateřská škola Moutnice vyhlašuje zápis k docházce do MŠ od školního roku 2021/2022. Informace o zápisu a kritéria přijetí dítěte najdete v dokumentu Kritéria 2021.

Své dítě můžete zapsat elektronicky od 3. do 7. 5. 2021, v dalším týdnu proběhnou individuální schůzky s rodiči a dětmi. Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitelka na úřední desce a na veřejně přístupném místě v MŠ nejpozději do konce května.

Naše školka se těší na nové děti a na vzájemnou dobrou spolupráci. 


INFORMACE  MŠ

Vážení rodiče,
dovolte nám prosím malé "covidové zopakování".

Pokud je u dítěte zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně vedoucí učitelce MŠ nebo rovnou ředitelce školy. Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.

Pokud je v rodině zaznamenán koronavirus a dítě nejde na test, zůstává v karanténě 14 dnů.

Pokud je testované dítě negativní, zůstává v karanténě 10 dnů.

Jak je již známo, děti často nemají žádné příznaky onemocnění, pokud tedy víte, že dítě přišlo do kontaktu s pozitivním člověkem, zvažte, zda je vhodné ho umístit do kolektivu. Můžete ohrozit ostatní děti i učitelky, proto je vhodné vyčkat alespoň základní inkubační dobu 4 - 5 dnů.

Pokud dítě jeví jakékoli příznaky (nejen covidového onemocnění), nesmí do mateřské školy!

  • teplota (i zvýšená)
  • rýma (i vodnatá)
  • kašel (jakýkoli)
  • zvracení, průjem
  • záněty očí, uší
  • vyrážka
  • bolest hlavy, krku
  • veškerá infekční onemocnění
  • pedikulóza (vši)

Do dnešního dne jsme nebyli nuceni školku z důvodu karantény uzavřít a pevně doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Moc si Vaší spolupráce vážíme a děkujeme všem zodpovědným rodičům, kterých je naštěstí většina.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Za kolektiv MŠ Leona Kolková.

V Moutnicích 7. 1. 2021