A K T U A L I T Y  M Š

INFORMACE

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé situaci se druhá lekce ESS uskuteční až po novém roce.

Materiály z této lekce dostanete na vánoční prázdniny domů. Prosíme Vás, udělejte si na ně se svými dětmi čas a začátkem ledna je vypracované přineste ke kontrole.

Činnosti z druhé lekce budou zařazeny do třetí lekce.

Vánoční Brno pro předškoláky se bohužel letos neuskuteční.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

v druhé polovině roku bylo setkávání s vámi velmi omezené a zápisy proběhly neosobně, elektronicky. Mnozí se dotazují, jak bude probíhat příští školní rok a kam budou děti chodit.

Ve spolupráci s učitelkami mateřské školy jsem se rozhodla rozdělit děti do dvou tříd podle věku, a to na starší předškoláky (celkem 18 dětí) a mladší děti - smíšená skupina od 3 - 5 let (22 dětí). Ve starší skupině ve třídě Krtečků se budou vzdělávat děti s paními učitelkami Marešovou a Hložkovou, s denní účastí speciální pedagožky. Budou to tedy děti, které mají odklad povinné školní docházky a všechny děti, narozené od září 2014 do konce srpna 2015. Mladší děti budou docházet do třídy Berušek, budou se vzdělávat s paní učitelkou Žáčkovou a vedoucí učitelkou Leonou Kolkovou.


PŘIJETÍ DO MATEŘŠKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o přijetí dětí do mateřské školy podle přidělených registračních čísel. Všichni uchazeči doložili potřebnou dokumentaci a děti byly přijaty. Společná schůzka rodičů a pedagogů se uskuteční v srpnu 2020. Těšíme se na vaše děti.