A K T U A L I T Y  M Š

7. lekce ESS

7. lekce ESS proběhne v úterý 1. 2. 2022 v MŠ.
Pod vedením p. uč. Kolkové a p. uč. Marešové.


Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2021.

Přejeme Vám krásné Vánoce, plné dětských úsměvů a společné radosti.

Do roku 2022 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, klidu a lásky.

Na děti se budeme těšit opět od 3. 1. 2022.


Mateřská škola Moutnice vyhlašuje soutěž ve sběru vršku z PET lahví

Již několik let pomáháme hendikepovanému chlapci, jehož rodina za nasbírané vršky získává finanční prostředky, které napomáhají ke zkvalitnění chlapcova života.

Soutěž, je určená pro děti, které naši mateřskou školu navštěvují.

Prosím Vás, vršky schraňujte doma a přineste je naráz v pondělí 31. 1. 2022. Tento způsob nám umožní soutěž lépe vyhodnotit a spravedlivě odměnit všechny účastníky.

Děkujeme.

Za mateřskou školu Leona Kolková


Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:


Zápis do mateřské školy

Mateřská škola Moutnice vyhlašuje zápis k docházce do MŠ od školního roku 2021/2022. Informace o zápisu a kritéria přijetí dítěte najdete v dokumentu Kritéria 2021.

Své dítě můžete zapsat elektronicky od 3. do 7. 5. 2021, v dalším týdnu proběhnou individuální schůzky s rodiči a dětmi. Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitelka na úřední desce a na veřejně přístupném místě v MŠ nejpozději do konce května.

Naše školka se těší na nové děti a na vzájemnou dobrou spolupráci. 


Informace o ceslostátním uzavření MŠ


Od 1.3. do 9.4.2021 celá MŠ uzavřena (probíhá distanční výuka u předškoláků).
Od 12.4.2021 otevřena MŠ pouze pro předškoláky a pro rodiče dětí IZS.
Od 10.5.2021 otevřena MŠ pro všechny děti.
Není povinnost testovat a nosit roušky.


Uzavření ZŠ a MŠ

Od pondělí 1. 3. 2021 budou na základě vládního nařízení uzavřeny mateřské i základní školy. Nařízení je předpokládáno do 28. 3. 2021. Bližší informace dostanou rodiče prostřednictvím informačního systému Edookit.


Uzavření třídy Krtečků

Z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19 ve třídě Krtečků byla všem dotčeným dětem třídy Krtečků a vyučujícím nařízena karanténa.
Třída je uzavřena od 13.1.2021 do 26.1.2021.Uzavření třídy Berušek

Z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19 ve třídě Berušek byla všem dotčeným dětem třídy Berušky a vyučujícím nařízena karanténa.
Třída je uzavřena od 11.1.2021 do 22.1.2021.


INFORMACE  MŠ

Vážení rodiče,
dovolte nám prosím malé "covidové zopakování".

Pokud je u dítěte zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně vedoucí učitelce MŠ nebo rovnou ředitelce školy. Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele.

Pokud je v rodině zaznamenán koronavirus a dítě nejde na test, zůstává v karanténě 14 dnů.

Pokud je testované dítě negativní, zůstává v karanténě 10 dnů.

Jak je již známo, děti často nemají žádné příznaky onemocnění, pokud tedy víte, že dítě přišlo do kontaktu s pozitivním člověkem, zvažte, zda je vhodné ho umístit do kolektivu. Můžete ohrozit ostatní děti i učitelky, proto je vhodné vyčkat alespoň základní inkubační dobu 4 - 5 dnů.

Pokud dítě jeví jakékoli příznaky (nejen covidového onemocnění), nesmí do mateřské školy!

  • teplota (i zvýšená)
  • rýma (i vodnatá)
  • kašel (jakýkoli)
  • zvracení, průjem
  • záněty očí, uší
  • vyrážka
  • bolest hlavy, krku
  • veškerá infekční onemocnění
  • pedikulóza (vši)

Do dnešního dne jsme nebyli nuceni školku z důvodu karantény uzavřít a pevně doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Moc si Vaší spolupráce vážíme a děkujeme všem zodpovědným rodičům, kterých je naštěstí většina.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Za kolektiv MŠ Leona Kolková.

V Moutnicích 7. 1. 2021