Zlatý list – přírodovědná soutěž

16.05.2023

Ve středu 3. 5. 2023 se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili v ZOO Brno soutěže Zlatý list, která je určena pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o přírodu. Je to soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Soutěžní kategorie jsou nejmladší žáci (1. - 3. ročník), mladší žáci (4. – 6. ročník), starší žáci (7. – 9. ročník). V soutěži byl s námi jeden náhradník, který se střídal se členem hlídky, aby byl dodržen počet členů.

Před odjezdem na soutěž museli žáci vytvořit praktickou práci pro přírodu, která byla součástí hodnocení. Žáci 2. – 3. ročníku vytvořili plakát s fotkami a popisky, jak se o přírodu starají. Žáci 4. - 5. ročníku vytvořili knihu s aktivitami a popisky, jak se starají o přírodu.

Po příjezdu do ZOO žáci museli splnit 10 stanovišť, kdy na jednom stanovišti obhajovali svoje práce před porotou. Za tyto práce získali vysoký počet bodů.

Po obhájení práce se vydali na stanoviště, kde plnili různé úkoly. Postupně prošli po vymezeném plánku dendrologii, les a život v něm, snažili se přiřadit správné pojmy k neživé přírodě, u rosomáků plnili úkoly související se životem ve vodě, prošli stanovištěm poznávání živočichů, na obrázcích se snažili přiřadit správné pojmy k rostlinám a jejich rozdělení (botanika), poznávali na obrázcích bezobratlé živočichy, v indiánském srubu plnili úkoly zaměřené na obojživelníky a plazy, v podloubí u primátů poznávali ptáky a jejich obydlí.

Žáci 4. - 5. ročníku se umístili po sečtení bodů z obou hlídek na krásném 3. místě, kdy porazili 8 škol. Žáci 2. – 3. ročníku se umístili na 6. místě. Porota jmenovitě pochválila školu Moutnice za její aktivní práci pro přírodu.

Všem úspěšným účastníkům soutěže gratulujeme a budeme se těšit na příští ročník soutěže Zlatý list.