Zlatý list – přírodovědná soutěž

14.05.2024

V úterý 14.5.2024 žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili v ZOO Brno soutěže Zlatý list, která je určena pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o přírodu. Je to soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Soutěžní kategorie jsou nejmladší žáci (1. - 3. ročník), mladší žáci (4. – 6. ročník), starší žáci (7. – 9. ročník). V soutěži byl s námi jeden náhradník, který se střídal se členem hlídky, aby byl dodržen počet členů.

Před odjezdem na soutěž museli žáci vytvořit praktickou práci pro přírodu, která byla součástí hodnocení. Žáci 2. – 3. ročníku vytvořili plakát s fotkami a popisky, jak se o přírodu starají. Jednalo se o fotky s akcí, jak se staráme o přírodu. Žáci 4. - 5. ročníku vytvořili knihu, jak společně v hodinách tvoříme hmyzí hotel a opravujeme staré hmyzí hotely na nové. Po příjezdu do ZOO žáci museli splnit 10 stanovišť, kdy na jednom stanovišti obhajovali svoje práce před porotou. Za tyto práce získali vysoký počet bodů.

Po obhájení práce se vydali na stanoviště, kde plnili různé úkoly. Postupně prošli po vymezeném plánku dendrologii, les a život v něm, včely, rostliny na loukách, poznávání hlasů ptáků a přiřazování správných pojmů k modelu ptáků. Zajímavým úkolem bylo poznávání různých druhů plazů, kdy žáci měli poznávat různé druhy užovek. Museli prokázat velkou odvahu, kdy v uzavřených domečcích museli správně poznat pomocí hmatu svlečenou kůži hada, aniž by se na ni mohli podívat.

Žáci 4. - 5. ročníku se umístili na 4. – 9. místě, žáci 2. – 3. ročníku se umístili na 3. místě. Porota jmenovitě pochválila školu Moutnice za její aktivní práci pro přírodu.

Všem úspěšným účastníkům soutěže gratulujeme a budeme se těšit na příští ročník soutěže Zlatý list.