Zahradní slavnost

29.05.2023

Dne 25.5.2023 proběhla zahradní slavnost, která byla spojena s realizací žákovských miniprojektů v rámci projektu IKAP JMK II. Do projektu jsme vstoupili v roce 2020 a od té doby jsme získali 80 000,- kč na podporu žákovských aktivit. Cílem je vždy podpoření podnikavosti a kreativity našich žáků. Kompetencí podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady, vytvářet z nich hodnoty pro ostatní.

Vývoj podnikavosti je zamýšlen v jednotlivých oblastech, které tvoří květinu o třech oblastech kompetencí. Těmi jsou Nápady a příležitosti – ukazujeme si, jak je hledat a jak vytvářet hodnoty. Dále Zdroje – hledáme je v sobě samých a kolem sebe, do třetice schopnost jít Do akce – realizovat své nápady a převzít odpovědnost.

Žákovské projekty jsme vám představovali v rámci zahradních slavností. Takto jsme již realizovali projekty Naši ptačí sousedé, Jak je to s energií?

A dnes vám chceme představit poslední dva projekty – protože podpora IKAP končí. Podařilo se nám ještě získat peníze na projekty "Klima nás zajímá" a "Bylinkový den". Na jejich tvorbě a uskutečnění se podíleli žáci z Ekotýmu, žáci 3. třídy i další spolužáci a zaměstnanci školy. Během zahradní slavnosti mohli hosté (žáci, rodiče, veřejnost) navštívit stanoviště s prodejem bylinek a výrobků z bylinek, ochutnávku oblíbeného jídla – stanoviště Špagety s bazalkovou omáčkou (v jídelně školy), stanoviště Klima a počasí, stanoviště Stromy a stanoviště Výroba bylinkové spirály. Naši žáci vždy v krátkosti projekt představili a zapojili všechny do her či aktivit.

Jsme moc rádi, že se na této akci mohli představit naši šikovní a podnikaví žáci, kteří se nebojí, jsou samostatní a rádi udělají něco navíc. To jsou kompetence moderní školy, která neučí žáky pouze memorovat poučky, ale vede je k rozvoji jejich osobností v mnoha směrech tak, aby si mohl vybrat každý z nich. Děti v naší škole jsou totiž jedinečné, samostatné a kreativní. Také nás těší, že svoji školu podporujete! Že je škola úspěšná vám například může potvrdit tím, že její žáci v konkurenci i velkých a specializovaných škol (např. Brno Křídlovická) uspěli na krajské soutěži Zlatý list, kde získali 3. místo.