Vystoupení na ukončení kurzu bruslení

20.04.2023

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 jsme ukončili pololetní kurz bruslení. Na jeho začátku byli někteří z nás úplní začátečníci, kteří na bruslích v životě nestáli. Na závěr jsme se všichni zapojili do vystoupení pro rodiče. Bruslily celkem 4 skupiny žáků, od nejmladších až po pátou třídu – ve smíšených skupinách. Odměnou nám byl potlesk rodičů – diváků a také pizza, kterou nám upekli v restauraci sportovní haly. Těšíme se zase za rok!!!