Slavnosti vína

27.06.2023

Děti z kroužku zpěvu a tance vystoupily na Slavnostech vína s krátkým folklórním pásmem.
Vystoupení se jim velmi podařilo. Děkujeme touto cestou za zapůjčení krojů folklórnímu spolku Kanava ze Židlochovic.