Projektový den v oboře Židlochovice

12.06.2023

Zakončení miniprojektu Klima nás zajímá se konalo v oboře v Židlochovicích. Na 4 stanovištích si žáci mohli vyzkoušet svoje vědomosti z oblasti přírodovědy a vlastivědy. Navíc pracovali po celou dobu s IT technikou - trasu si vyhledávali pomocí navigační aplikace, rostliny poznávali zase pomocí jiné. Tímto způsobem se děti učí, že IT technika nám může hodně pomoci, když si nevíme rady. Zároveň si na místě ověřují, že nestačí koukat do mobilu na navigaci, ale je nutné také "číst" terén - žádná aplikace totiž není dokonalá.