Projektový den Moje zdravé město v edukačním centru

10.02.2022

V úterý 8. února 2022 se naše školka vydala autobusem na projektový den do Brna - Slatiny do vzdělávacího centra Smart Bricks, které pracuje pro Akademii mladých vědců.

Lektorky centra společně s námi učitelkami uspořádaly pro našich 31 dětí projektový den "Moje zdravé město". Pro děti byl připravený program na celé dopoledne. Děti zde "pracovaly" a hrály si s kostkami stavebnice LEGO Education. Dozvěděly se zde, kdo je architekt, co je náplní jeho práce a zahrály si na něj. Postavily důležité stavby města a propojily jej železniční tratí. Při hře děti rozvíjely klíčové kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání a environmentálního povědomí. Během aktivizačních a kooperačních aktivit se zaměřily také na podporu podnikavosti, kreativity, kritického a logického myšlení včetně řešení problémů. V poslední části programu si děti město zaplnily panáčky různých profesí a simulovaly skutečný život ve městečku. Děti pracovaly samostatně i v kolektivu a měly prostor pro individuální prezentaci. Program se odehrál v edukačním centru, ale i na nedalekém hřišti, kde byly připravené další polytechnické hry s kostkami.