Návštěva hasičky

12.03.2024

Také jsme navštívili místní hasičku. Kterou nás provedl pan Pavel Novotný. Ukázal nám nové zásahové vozidlo a vybavení aut, šatny, hasičskou výzbroj. A vyzkoušeli jsme si jak přenést raněného.