EKOKODEX

21.03.2024

Ve čtvrtek 21. 3. jsme se sešli na společné třídnické hodině, abychom se zamysleli a vytvořili Ekokodex naší školy. Jedná se o soubor pravidel a doporučení, která jsme se zavázali ve škole (i momo ni) dodržovat proto, aby nám zkrátka na světě bylo lépe. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a kromě loga ke své oblasti, které se věnovali, vytvořili i krátká nebo delší pravidla, kterými se chceme ve škole řídit.