Projektový den 3D tisk a kreslení ve 3D

01.07.2023

V pátek 23. 6. se čtvrtá a pátá třída dočkala zajímavého projektu, který se týkal užití 3D tisku. Žáci se naučili pracovat s programem tinkercad, který je vhodný pro výuku kreslení v 3D prostoru. Dále se naučili využívat program pro přípravu dat pro 3D tiskárnu. V neposlední řadě se naučili pracovat s 3D tiskárnou, aby byli schopni si v budoucnosti sami tvořit své výtvory a tím pomáhat škole například s prezentací na venek. Celý projekt nabízí VUT Brno a OMG Robotics.