Canisterapie

Žáci se seznámili s programem, zaměřeným na canisterapii, který prezentovala lektorka - majitelka pejska. Program byl zaměřen na správné a bezpečné chování v přítomnosti psů, také však na možnosti výcviku psů pro lidí s tělesným či jiným postižením.