A K T U A L I T Y

Pořád se něco děje

Volby do školské rady

Ke 30. 9. 2020 ukončí svoje působení ve Školské radě paní Marcela Burianová, která byla zvolena jako zástupce rodičů, ale v tomto školním roce již nemá ve škole dítě. Proto musí být zvolen její nástupce.

Dne 4. 9. 2020 byli osloveni rodiče našich žáků prostřednictví IS Edookit k navržení kandidátů na tuto funkci. Prosíme vás, abyste svůj návrh vhodili do schránky školy v obálce s nápisem Školská rada, případně jej poslali ředitelce na e-mail: zsmoutnice@centrum.cz.  Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení kandidáta, jeho bydliště. Nemusí obsahovat žádné další údaje, můžete navrhnout kohokoliv z rodičů našich žáků 1.  - 5. ročníku, vhodné by bylo, kdyby rodič měl dítě v 1. nebo 2. třídě. Volební období je tříleté.

Návrhy budou přijímány do pátku 18. 9. 2020. Na setkání rodičů dne 22. 9. dostanete volební lístky se jmény těch, kteří s kandidaturou souhlasí. Další pokyny budou upřesněny.

Školská rada je orgán, který zřizuje zřizovatel, je tvořen 6 členy - vždy dvojice zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele. Schází se 2x - 3x ročně nebo dle potřeby a projednává veřejné dokumenty i běžné záležitosti základní školy.

Těšíme se na vaše návrhy.

Plavecký výcvik

Ve čtvrtek 3. 9. zahajují žáci 1., 2. a 3. ročníku povinnou výuku plavání v Plavecké škole Cézavan Blučina. Výuka bude probíhat od 3. 9. do 5. 11.  každý čtvrtek. Na výuku odjíždíme v 9.45 ze školy. S sebou budou děti mít: plavky, ručník, mýdlo, plavecké brýle a čepici na vlasy - zejména dívky. Děvčatům ráno spleťte dlouhé vlasy - méně se promočí a lépe usuší. Na první plaveckou hodinu si děti přinesou prohlášení od rodičů - dostanou 1. 9. ve škole.

Organizace výuky:  

Ve čtvrtek ráno výuka podle rozvrhu první dvě hodiny. Potom plavání, odpadají 3. a 4. hodina. Odpolední výuka neodpadá.  V pátek odpadá tělocvik, místo něj mají 1. a 2. třída matematiku a prvouku, 3. třída prvouku. Prosím nezapomínejte dětem dát učebnice.

Zahájení školního roku v základní škole

Školní rok zahájíme 1. září na školním dvoře společným setkáním žáků a rodičů a slavnostním přivítáním nových prvňáčků. Sraz bude již v 7.45, začínáme přesně v 8.00! :))

Po zahájení se žáci přesunou do tříd, nemusí mít přezůvky. S dětmi do školy půjdou pouze rodiče prvňáčků, musí mít roušky. Paní učitelka s rodiči probere důležité informace pro první měsíc výuky. Ostatní rodiče mohou počkat na děti venku - předpokládáme ukončení v 8.45 - 9.00. Poté půjdou všechny děti domů. Dětem první den dejte aktovku na učebnice, dostanou také rozvrhy  a přihlášky do ŠD. Vyplněné pošlete do školy co nejdříve - předem děkujeme.

Výuka první týden bude probíhat pouze dopoledne do 11.40. Obědváme po skupinách, v prvním týdnu půjdou nejprve 1. + 2. ročník, po nich starší. Po obědě mohou žáci, kteří budou přihlášeni, navštěvovat školní družinu. Obědy mají žáci zajištěny od středy 2. září. Při vyzvedávání dětí používejte prosím videotelefony - tlačítko školní družina - ohlaste se a vyčkejte venku, než dítě dojí a přezuje se.

Všichni se už těšíme, že si v tomto roce užijeme hodně společných krásných chvil, legrace i zábavy a že se budou děti do školy stále těšit.

Zajištění provozu vzhledem ke COVID-19

Pro zajištění bezpečnosti z hlediska COVID-19 jsme museli vydat interní pokyn, jak budeme řešit hygienickou bezpečnost školy. Seznamte se v dokumentem v příloze. Pro rodiče jsou důležité tyto informace:


1. Nikdy nedávejte do školy a školky děti, které mají teplotu, jsou nachlazené nebo mají jiné příznaky infekční nemoci. Děti nebudou přijaty, nebo budete ihned požádáni, abyste si je ze školy vyzvedli.


2. Po návratu do školy, pokud se před tím u dítěte projevila infekční nemoc, bude škola požadovat potvrzení od lékaře o tom, že dítě je již zdravé.


3. Rodiče a cizí osoby budou do školy vstupovat v rouškách.


4. Děti a žáky se budeme snažit vzdělávat ve skupinách, které se budou setkávat v uzavřených místnostech minimálně - využijeme co nejvíce společné setkávání venku.


5. Rodič má povinnost kontaktovat lékaře, pokud se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění.


6. Žákům ZŠ dejte do aktovky 1 roušku v ochranném obalu pro případ, že by se u něj projevily příznaky infekce. Jinak ji žáci na obličeji nosit nebudou. Stále prosím myslete na prevenci a bezpečnost všech ostatních.

Nový školní rok - nabídka kroužků základní školy

Vážení rodiče,

učitelé a vychovatelé ZŠ pro vaše děti připravují v novém školním roce nabídku zájmových útvarů. Každý z nich je veden dvěma vedoucími, protože děti budeme z důvodů prevence šíření COVI-19 dělit do dvou skupin - mladší 1. + 2. ročník; starší 3.  - 5. ročník. Kroužky začínají převážně v 15.00, protože odpolední čas od 14.00 do 15.00 budou děti trávit se školní družinou venku. Budou chodit i cvičit a sportovat do Orlovny a na přilehlé hřiště, nabídneme jim odpoledne v ŠD co nejvíce pohybu.

Příprava organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala na těchto stránkách o plánované organizaci příštího školního roku.

V základní škole se budeme učit v 5 třídách, znamená to, že bude minimum spojených hodin - převážně tělocviky, výtvarné, pracovní či hudební výchovy. Každý ročník bude mít svoji místnost, třídí učitelku a tedy lepší podmínky k přípravě na výuku. Třídnictví: Mgr. Darmovzalová - 1.ročník; E. Zemánková  - 2. ročník; Mgr. Benešová - 3.ročník; Mgr. Emmerová - 4.ročník; Mgr. Salzburgerová - 5. ročník. Školní družina bude fungovat ve stejném rozsahu jako dosud. Nabídku kroužků budeme směřovat na 15. hodinu a později, aby měly děti více času na vlastní odpočinek po vyučování. Počítáme s kroužky: dramatický, Čtenářský klub, Klub deskových her a zábavné logiky, kroužek šikovných rukou, sportovní s prvky gymnastiky, hudebně-taneční. Pokud bude zájem, umožníme ve škole pronájem místnosti pro hudební školu Meluzín.

Budeme také upravovat Školní vzdělávací program pro ZŠ Moutnice - rozšíří se výuka informatiky o 1 hodinu ve 4.ročníku a pro žáky 1. a 2. ročníku nabídneme nepovinnou angličtinu - nebudou si ji tudíž muset platit, docházet mohou všichni.

Nyní probíhají objednávky učebnic, pracovních sešitů, sešitů a výkresů, dalších pomůcek. Některé z nich nejsou hrazeny z rozpočtu MŠMT, budeme tedy vybírat během příštího roku náklady na jejich zakoupení.

Krátká informace k přeplatkům či nedoplatkům za rok 2019/2020 - paní Žáčková nyní provádí přepočty a převody  - platby za obědy, kroužky, školu v přírodě, výlet. Postupně bude informovat rodiče, kterým bude platba zaslána nebo budou doplácet.

Přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče, děkujeme, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. O přijetí rozhodla dnes ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky správního řízení jsou zveřejněny v tabulce v odkaze Úřední deska - dokumenty. V případě přerušení správního řízení se čeká na dodání zbývajících dokumentů. Přerušení bude trvat po dobu nezbytně nutnou. Na tomto místě bude také zveřejněna pozvánka ke společnému setkání po znovuotevření školy.

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

zveřejňuji zde aktuální a již rozhodné informace o zápisu do 1.ročníku. Zápis se uskuteční od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 bez účasti dětí. Své žádosti podávejte elektronicky nebo písemně do schránky školy - osobně či zaslané poštou.

V příloze Důležité informace se seznámíte se správným postupem v případě žádosti o zápis i žádosti o odklad. Vždy se můžete obrátit na ředitelku školy i elektronicky. Po ukončení mimořádných opatření najdeme možnost společně se setkat a zodpovědět vaše dotazy osobně.

Důležité kontakty jsou:

zsmoutnice@centrum.cz - e-mail ředitelky

yrhmfj2 - datová schránka školy

ZŠ Moutnice, 664 55 Moutnice 113 - poštovní adresa

INFORMACE MŠ - FOTOGRAFIE

Ve školním roce 2019/2020 si můžete prohlédnout fotografie Vašich dětí na našem novém školním webu, ale vzhledem k Vašemu zájmu budeme i nadále dávat fotografie Vašich dětí na stránky: https://moutnice.rajce.idnes.cz/.

Přihlašovací údaje si můžete vyzvednout ve třídě (Krtečci, Berušky) Vašeho dítěte.

Organizace ŠD                                                                                                                  

v odkazu DRUŽINA najdete přesné informace ze školního řádu ŠD - kdy je družina otevřená, kdy končí, jak dítě odvádět - v kolik hodin. Prosím, otevřete si odkaz družina a hledejte dokument Řád školní družiny.

Hledáte odpovědi na další dnešní dotazy? Zde jsou:

Kdy se otevírá škola?   Budova školy se otevírá v 7.40 hodin. Do té doby není ve škole zajišťován dozor, děti čekají před školou.

Mohou děti chodit do školy dříve?   Mohou, ale musí se přihlásit do ranní družiny a přijít nejpozději do 7.20.

Může dítě "počkat" na kroužek ve školní družině?    Ano, ale vyplní si přihlášku do ŠD. V případě, že dítě takto čeká na kroužek 1 nebo dva dny, bude úplata za zkrácenou docházku zkrácena na 50%. Docházka 3 a více dnů se nepovažuje za zkrácenou docházku.  

Když děti čekají na odpolední vyučování, musí být zapsány v ŠD?   Nemusí, automaticky jsou v družině, kde je zajištěn dozor.

Které kroužky jsou placené a které ne?   V zásadě jsou placené ty kroužky, na které škola nezískává žádnou dotaci a musí platit materiál či jiné výdaje a také mzdu vedoucích. Zdarma tedy jsou: čtenářský, logika. Ostatní - 500,-  Kč, o snížení v případě více sourozenců v kroužku lze rozhodnout na základě žádosti. Ostatní kroužky - pro jiné subjekty, např. hudební škola Meluzín - si stanoví ceny samy.

Jaké hygienické potřeby máme donést?   Budeme rádi, když do školy donesete balík toaletních papírů (4 ks) a dva balíky papírových kapesníčků.Změna telefonních čísel

Změna čísel není, pouze si je zaměstnanci předali - vedoucí stravování paní Veithová. Paní Žáčková je dopoledne na telefonu ŠD.

Zde jsou nové kontakty:

Základní škola, ředitelka: +420 602 560 815

Mateřská škola, vedoucí učitelka: +420 602 578 436

Školní družina, hospodářka: +420 602 578 629

Školní jídelna, vedoucí stravování: +420 602 180 134