A K T U A L I T Y

Pořád se něco děje

Rozhodnutí o uzavření 5.ročníku

Krajská hygienická stanice rozhodla o uzavření 5.ročníku naší základní školy. Rodičům byla zprávy zaslána na IS Edookit.  

Zahradní slavnost

Srdečně vás zveme na Zahradní slavnost, ptáci - naši sousedé. Sejdeme se na školní zahradě 22.10.2021 v 15:15. Program:  dravci a sovy, výuková a tvořivá stanoviště, pohoštění, čaj.

Těšíme se na vás!


Slavnostní zahájení školního roku

Srdečně zveme všechny rodiče, rodinné příslušníky a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 dne 1. září v 7.50 na školní dvůr základní školy. Počasí nám asi nebude přát, proto nezapomeňte deštníky a teplé oblečení. První školní den se děti v 9.00 hodin rozejdou domů. 

Zahájení školního roku - nabídka kroužků

Vážení rodiče, pro příští školní rok připravila základní škola širokou nabídku odpoledních aktivit. přihlášku najdete v příloze. 

Informace o zahájení školního roku jsou další přílohou. 

Všechny kroužky zahájí svoji činnost od pondělí 13. 9. 2021. 


Otevření mateřské školy

Od pondělí 10. 5. 2021 bude znovu otevřeno oddělení Berušek. Do mateřské školy se mohou vrátit všechny děti. Děti již nebudou testovány a nemusí nosit roušky. Mateřská škola bude fungovat v běžném provozu. Vedoucí kuchyně počítá na pondělní stravování se všemi dětmi, proto nezapomeňte nemocné odhlásit. Těší se na vás paní učitelky.  

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola Moutnice vyhlašuje zápis k docházce do MŠ od školního roku 2021/2022. Informace o zápisu a kritéria přijetí dítěte najdete v dokumentu Kritéria 2021. 

Své dítě můžete zapsat elektronicky od 3. do 7. 5. 2021, v dalším týdnu proběhnou individuální schůzky s rodiči a dětmi. Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitelka na úřední desce a na veřejně přístupném místě v MŠ nejpozději do konce května. 

Naše školka se těší na nové děti a na vzájemnou dobrou spolupráci. 

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče, na tomto místě zveřejňujeme informace a dokumenty k zápisu do 1.ročníku ZŠ. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů, a to v termínu od 19. 4. do 26. 4. 2021. 

Prosím přečtěte si všechny informace a pokud byste měli další dotazy, volejte paní ředitelce. Těšíme se na vaše děti. 

Uzavření ZŠ a MŠ

Od pondělí 1. 3. 2021 budou na základě vládního nařízení uzavřeny mateřská i základní škola. Nařízení je předpokládáno do 28. 3. Bližší informace dostanou rodiče prostřednictvím informačního systému Edookit. 

Úprava Fotogalerie ZŠ

Vážení rodiče, momentálně probíhá úprava Fotogalerie ZŠ. Je tedy možné, že se některé fotky dočasně nezobrazují.

Sbírka látek a galanterie pro terapeutickou dílnu White Light I.

Termín sbírky: 23. - 27. listopadu 2020 (9:00 - 15:00 hod.). Věci, prosím, noste do ZŠ Moutnice. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru "Sbírka látek".

Otevření provozu ZŠ pro žáky 1. a 2. ročníku

Od 18. 11. 2020 bude základní škola opět otevřena pro docházku žáků 1. a 2. ročníku. Otevírá se i ranní družina a odpolední družina podle stejného časového harmonogramu, jako na začátku školního roku. Děti v odpolední družině budou pracovat ve dvou skupinách, stejných jako při výuce.

Žáci i učitelé jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.  

Jak na žádost o ošetřovné

Pro současnou situaci - uzavření škol a péči o děti do 10 let - vydala ČSSZ nový systém žádostí o ošetřovné. Rodiče již nebudou muset chodit pro potvrzení do školy a veškeré dokumenty si vyplní a vytisknou sami, předají zaměstnavateli a ten zašle na příslušnou OSSZ.

Doporučujeme si dobře přečíst veškeré informace o tom, kdo má na OČR nárok a ve kterých dnech na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Tiskopis si stáhnete  na stránce:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Uzavření základní školy

Od 14.10. jsou opět uzavřeny všechny základní školy v ČR a žáci se vzdělávají distančním způsobem. Pro naše žáky připravujeme týdenní rozvrh, ve kterém mají označeny hodiny on-line výuky a hodiny samostatné práce na zaslaných úkolech.

Protože v současné době není jasná délka uzavření školy, vypracované úkoly doneste do pátku 23.10. do školy, případně je pošlete v elektronické podobě. Žákům zakládáme osobní portfolia, ve kterých budou jejich opravené práce ukládány.

Úřední hodiny

Během prázdnin bude ředitelka školy přítomna na pracovišti pro případné zájemce v těchto dnech:

Středa 22. 7. od 8.00 do 15.30

Středa 5. 8. od 8.00 do  15.30

Středa 12. 8. od 8.00 do 15.30

Pondělí 24. 8.; středa 26. 8. ; čtvrtek 27. 8.  od 8.00 do 15.30

Prosím zavolejte předem na t.č. 602 560 815.

Příprava organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala na těchto stránkách o plánované organizaci příštího školního roku.

V základní škole se budeme učit v 5 třídách, znamená to, že bude minimum spojených hodin - převážně tělocviky, výtvarné, pracovní či hudební výchovy. Každý ročník bude mít svoji místnost, třídí učitelku a tedy lepší podmínky k přípravě na výuku. Třídnictví: Mgr. Darmovzalová - 1.ročník; E. Zemánková  - 2. ročník; Mgr. Benešová - 3.ročník; Mgr. Emmerová - 4.ročník; Mgr. Salzburgerová - 5. ročník. Školní družina bude fungovat ve stejném rozsahu jako dosud. Nabídku kroužků budeme směřovat na 15. hodinu a později, aby měly děti více času na vlastní odpočinek po vyučování. Počítáme s kroužky: dramatický, Čtenářský klub, Klub deskových her a zábavné logiky, kroužek šikovných rukou, sportovní s prvky gymnastiky, hudebně-taneční. Pokud bude zájem, umožníme ve škole pronájem místnosti pro hudební školu Meluzín.

Budeme také upravovat Školní vzdělávací program pro ZŠ Moutnice - rozšíří se výuka informatiky o 1 hodinu ve 4.ročníku a pro žáky 1. a 2. ročníku nabídneme nepovinnou angličtinu - nebudou si ji tudíž muset platit, docházet mohou všichni.

Nyní probíhají objednávky učebnic, pracovních sešitů, sešitů a výkresů, dalších pomůcek. Některé z nich nejsou hrazeny z rozpočtu MŠMT, budeme tedy vybírat během příštího roku náklady na jejich zakoupení.

Krátká informace k přeplatkům či nedoplatkům za rok 2019/2020 - paní Žáčková nyní provádí přepočty a převody  - platby za obědy, kroužky, školu v přírodě, výlet. Postupně bude informovat rodiče, kterým bude platba zaslána nebo budou doplácet.

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

zveřejňuji zde aktuální a již rozhodné informace o zápisu do 1.ročníku. Zápis se uskuteční od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 bez účasti dětí. Své žádosti podávejte elektronicky nebo písemně do schránky školy - osobně či zaslané poštou.

V příloze Důležité informace se seznámíte se správným postupem v případě žádosti o zápis i žádosti o odklad. Vždy se můžete obrátit na ředitelku školy i elektronicky. Po ukončení mimořádných opatření najdeme možnost společně se setkat a zodpovědět vaše dotazy osobně.

Důležité kontakty jsou:

zsmoutnice@centrum.cz - e-mail ředitelky

yrhmfj2 - datová schránka školy

ZŠ Moutnice, 664 55 Moutnice 113 - poštovní adresa