A K T U A L I T Y

Pořád se něco děje

Úprava Fotogalerie ZŠ

Vážení rodiče, momentálně probíhá úprava Fotogalerie ZŠ. Je tedy možné, že se některé fotky dočasně nezobrazují.

Sbírka látek a galanterie pro terapeutickou dílnu White Light I.

Termín sbírky: 23. - 27. listopadu 2020 (9:00 - 15:00 hod.). Věci, prosím, noste do ZŠ Moutnice. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru "Sbírka látek".

Otevření provozu ZŠ pro žáky 1. a 2. ročníku

Od 18. 11. 2020 bude základní škola opět otevřena pro docházku žáků 1. a 2. ročníku. Otevírá se i ranní družina a odpolední družina podle stejného časového harmonogramu, jako na začátku školního roku. Děti v odpolední družině budou pracovat ve dvou skupinách, stejných jako při výuce.

Žáci i učitelé jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.  

Jak na žádost o ošetřovné

Pro současnou situaci - uzavření škol a péči o děti do 10 let - vydala ČSSZ nový systém žádostí o ošetřovné. Rodiče již nebudou muset chodit pro potvrzení do školy a veškeré dokumenty si vyplní a vytisknou sami, předají zaměstnavateli a ten zašle na příslušnou OSSZ.

Doporučujeme si dobře přečíst veškeré informace o tom, kdo má na OČR nárok a ve kterých dnech na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Tiskopis si stáhnete  na stránce:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Uzavření základní školy

Od 14.10. jsou opět uzavřeny všechny základní školy v ČR a žáci se vzdělávají distančním způsobem. Pro naše žáky připravujeme týdenní rozvrh, ve kterém mají označeny hodiny on-line výuky a hodiny samostatné práce na zaslaných úkolech.

Protože v současné době není jasná délka uzavření školy, vypracované úkoly doneste do pátku 23.10. do školy, případně je pošlete v elektronické podobě. Žákům zakládáme osobní portfolia, ve kterých budou jejich opravené práce ukládány.

Úřední hodiny

Během prázdnin bude ředitelka školy přítomna na pracovišti pro případné zájemce v těchto dnech:

Středa 22. 7. od 8.00 do 15.30

Středa 5. 8. od 8.00 do  15.30

Středa 12. 8. od 8.00 do 15.30

Pondělí 24. 8.; středa 26. 8. ; čtvrtek 27. 8.  od 8.00 do 15.30

Prosím zavolejte předem na t.č. 602 560 815.

Příprava organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala na těchto stránkách o plánované organizaci příštího školního roku.

V základní škole se budeme učit v 5 třídách, znamená to, že bude minimum spojených hodin - převážně tělocviky, výtvarné, pracovní či hudební výchovy. Každý ročník bude mít svoji místnost, třídí učitelku a tedy lepší podmínky k přípravě na výuku. Třídnictví: Mgr. Darmovzalová - 1.ročník; E. Zemánková  - 2. ročník; Mgr. Benešová - 3.ročník; Mgr. Emmerová - 4.ročník; Mgr. Salzburgerová - 5. ročník. Školní družina bude fungovat ve stejném rozsahu jako dosud. Nabídku kroužků budeme směřovat na 15. hodinu a později, aby měly děti více času na vlastní odpočinek po vyučování. Počítáme s kroužky: dramatický, Čtenářský klub, Klub deskových her a zábavné logiky, kroužek šikovných rukou, sportovní s prvky gymnastiky, hudebně-taneční. Pokud bude zájem, umožníme ve škole pronájem místnosti pro hudební školu Meluzín.

Budeme také upravovat Školní vzdělávací program pro ZŠ Moutnice - rozšíří se výuka informatiky o 1 hodinu ve 4.ročníku a pro žáky 1. a 2. ročníku nabídneme nepovinnou angličtinu - nebudou si ji tudíž muset platit, docházet mohou všichni.

Nyní probíhají objednávky učebnic, pracovních sešitů, sešitů a výkresů, dalších pomůcek. Některé z nich nejsou hrazeny z rozpočtu MŠMT, budeme tedy vybírat během příštího roku náklady na jejich zakoupení.

Krátká informace k přeplatkům či nedoplatkům za rok 2019/2020 - paní Žáčková nyní provádí přepočty a převody  - platby za obědy, kroužky, školu v přírodě, výlet. Postupně bude informovat rodiče, kterým bude platba zaslána nebo budou doplácet.

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

zveřejňuji zde aktuální a již rozhodné informace o zápisu do 1.ročníku. Zápis se uskuteční od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 bez účasti dětí. Své žádosti podávejte elektronicky nebo písemně do schránky školy - osobně či zaslané poštou.

V příloze Důležité informace se seznámíte se správným postupem v případě žádosti o zápis i žádosti o odklad. Vždy se můžete obrátit na ředitelku školy i elektronicky. Po ukončení mimořádných opatření najdeme možnost společně se setkat a zodpovědět vaše dotazy osobně.

Důležité kontakty jsou:

zsmoutnice@centrum.cz - e-mail ředitelky

yrhmfj2 - datová schránka školy

ZŠ Moutnice, 664 55 Moutnice 113 - poštovní adresa