A K T U A L I T Y

Pořád se něco děje

Sbírka látek a galanterie pro terapeutickou dílnu White Light I.

Termín sbírky: 23. - 27. listopadu 2020 (9:00 - 15:00 hod.). Věci, prosím, noste do ZŠ Moutnice. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru "Sbírka látek".

Otevření provozu ZŠ pro žáky 1. a 2. ročníku

Od 18. 11. 2020 bude základní škola opět otevřena pro docházku žáků 1. a 2. ročníku. Otevírá se i ranní družina a odpolední družina podle stejného časového harmonogramu, jako na začátku školního roku. Děti v odpolední družině budou pracovat ve dvou skupinách, stejných jako při výuce.

Žáci i učitelé jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky.  

Jak na žádost o ošetřovné

Pro současnou situaci - uzavření škol a péči o děti do 10 let - vydala ČSSZ nový systém žádostí o ošetřovné. Rodiče již nebudou muset chodit pro potvrzení do školy a veškeré dokumenty si vyplní a vytisknou sami, předají zaměstnavateli a ten zašle na příslušnou OSSZ.

Doporučujeme si dobře přečíst veškeré informace o tom, kdo má na OČR nárok a ve kterých dnech na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Tiskopis si stáhnete  na stránce:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Uzavření základní školy

Od 14.10. jsou opět uzavřeny všechny základní školy v ČR a žáci se vzdělávají distančním způsobem. Pro naše žáky připravujeme týdenní rozvrh, ve kterém mají označeny hodiny on-line výuky a hodiny samostatné práce na zaslaných úkolech.

Protože v současné době není jasná délka uzavření školy, vypracované úkoly doneste do pátku 23.10. do školy, případně je pošlete v elektronické podobě. Žákům zakládáme osobní portfolia, ve kterých budou jejich opravené práce ukládány.

Úřední hodiny

Během prázdnin bude ředitelka školy přítomna na pracovišti pro případné zájemce v těchto dnech:

Středa 22. 7. od 8.00 do 15.30

Středa 5. 8. od 8.00 do  15.30

Středa 12. 8. od 8.00 do 15.30

Pondělí 24. 8.; středa 26. 8. ; čtvrtek 27. 8.  od 8.00 do 15.30

Prosím zavolejte předem na t.č. 602 560 815.

Příprava organizace školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala na těchto stránkách o plánované organizaci příštího školního roku.

V základní škole se budeme učit v 5 třídách, znamená to, že bude minimum spojených hodin - převážně tělocviky, výtvarné, pracovní či hudební výchovy. Každý ročník bude mít svoji místnost, třídí učitelku a tedy lepší podmínky k přípravě na výuku. Třídnictví: Mgr. Darmovzalová - 1.ročník; E. Zemánková  - 2. ročník; Mgr. Benešová - 3.ročník; Mgr. Emmerová - 4.ročník; Mgr. Salzburgerová - 5. ročník. Školní družina bude fungovat ve stejném rozsahu jako dosud. Nabídku kroužků budeme směřovat na 15. hodinu a později, aby měly děti více času na vlastní odpočinek po vyučování. Počítáme s kroužky: dramatický, Čtenářský klub, Klub deskových her a zábavné logiky, kroužek šikovných rukou, sportovní s prvky gymnastiky, hudebně-taneční. Pokud bude zájem, umožníme ve škole pronájem místnosti pro hudební školu Meluzín.

Budeme také upravovat Školní vzdělávací program pro ZŠ Moutnice - rozšíří se výuka informatiky o 1 hodinu ve 4.ročníku a pro žáky 1. a 2. ročníku nabídneme nepovinnou angličtinu - nebudou si ji tudíž muset platit, docházet mohou všichni.

Nyní probíhají objednávky učebnic, pracovních sešitů, sešitů a výkresů, dalších pomůcek. Některé z nich nejsou hrazeny z rozpočtu MŠMT, budeme tedy vybírat během příštího roku náklady na jejich zakoupení.

Krátká informace k přeplatkům či nedoplatkům za rok 2019/2020 - paní Žáčková nyní provádí přepočty a převody  - platby za obědy, kroužky, školu v přírodě, výlet. Postupně bude informovat rodiče, kterým bude platba zaslána nebo budou doplácet.

Přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče, děkujeme, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu. O přijetí rozhodla dnes ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky správního řízení jsou zveřejněny v tabulce v odkaze Úřední deska - dokumenty. V případě přerušení správního řízení se čeká na dodání zbývajících dokumentů. Přerušení bude trvat po dobu nezbytně nutnou. Na tomto místě bude také zveřejněna pozvánka ke společnému setkání po znovuotevření školy.

Velikonoční pozdrav

Milí žáci a rodiče, jak už psala paní ředitelka ve zprávě v Edookitu. Budeme moc rádi, když nám pošlete krátké video nebo foto, jak prožíváte Velikonoce. Vše posílejte nejlépe na messenger: ZŠ Moutnice Darmovzalová nebo jako přílohu v Edookitu, také paní učitelce Darmovzalové. Vaše příspěvky najdete pod záložkou Fotogalerie ZŠ, Velikonoční pozdrav.

Krásné Velikonoce, kolektiv ZŠ a MŠ MoutniceÚřední hodiny v ZŠ po dobu mimořádného opatření

V době uzavření základní školy doporučujeme využít ke konzultaci s ředitelkou či učitelkami úřední hodiny:

Pondělí, úterý, středa: 8.00 - 10.00

Pátek: 7.30 - 13.00

V době od 6. 4. do 9. 4. 2020 bude škola zcela uzavřena.

Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

zveřejňuji zde aktuální a již rozhodné informace o zápisu do 1.ročníku. Zápis se uskuteční od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 bez účasti dětí. Své žádosti podávejte elektronicky nebo písemně do schránky školy - osobně či zaslané poštou.

V příloze Důležité informace se seznámíte se správným postupem v případě žádosti o zápis i žádosti o odklad. Vždy se můžete obrátit na ředitelku školy i elektronicky. Po ukončení mimořádných opatření najdeme možnost společně se setkat a zodpovědět vaše dotazy osobně.

Důležité kontakty jsou:

zsmoutnice@centrum.cz - e-mail ředitelky

yrhmfj2 - datová schránka školy

ZŠ Moutnice, 664 55 Moutnice 113 - poštovní adresa

Výuka po dobu mimořádného opatření

Vážení rodiče, žáci,
k dnešnímu datu již víme, že se do škol vrátíte nejdřív za měsíc. Tak dlouhé nicnedělání by nikomu neprospělo, naopak návrat k výuce by byl velmi těžký.
Chtěla bych doporučit všem rodičům, aby dětem stanovili nějaký pravidelný režim, kdy se musí věnovat výuce - svým povinnostem. Ve škole mají pravidelnou výuku 20 - 26 hodin týdně. Když si doma dohodnete dopoledne 3 hodiny práce a odpoledne 1 hodinu společné kontroly a opakování s rodičem, určitě všechno stihnete a učivo zvládnete.

Jak vám budeme učivo zasílat a předávat? Dnes jsme se domluvily, že třídní učitelky zpracují seznam týdenního učiva v pondělí každý týden a zašlou vám jej jako zprávu na kontakt rodiče i na žáka. Zároveň paní učitelky připraví pracovní listy, které pošlou jako přílohu. Pracovní listy budete podepsané vracet vždy do pondělí dalšího týdne do školní schránky. Paní učitelky je oznámkují, známka bude na Edookitu. Kdo si nemůže pracovní listy vytisknout, může si je vyzvednout ve škole každý den dopoledne. Kvůli přetížení systému budeme zveřejňovat zprávy i na webových stránkách školy.

Pro zpestření výuky a také pro lepší pochopení nové látky můžete využít následující vzdělávací pořady a stránky:
https://opicimatika.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/?_ga=2.257640649.398797458.1584293627-1300284898.1584293627

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/?datum=16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Základní škola Moutnice oznamuje rodičům žáků, že od 11. 3. 2020 do odvolání je škola uzavřena. Jedná se o mimořádné opatření MZ. Rodičům žáků jsme vložili informace na informační systém Edookit. Bohužel z důvodu nečekaného přetížení serveru Edookit může být tento nedostupný a pomalý. Prosíme o trpělivost.

Informace si můžete přečíst na https://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020

Žákům budou učitelé posílat informace o učivu prostřednictví Edookitu a o ukončení mimořádného opatření vás budeme informovat na webových stránkách i v Edookitu.

PODPOŘTE NAŠI ŠKOLKU V SOUTĚŽI

MŠ Moutnice se přihlásila do soutěže "Srdce s láskou darované".
Podpořte naši školku Vaším hlasem!

Hlasovat můžete tak, že kliknete na odkaz níže "HLASUJTE" a následně "dát hlas".

HLASUJTE

Děkujeme! :-)


Pozvánka na výstavu v základní škole


Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a tvořivosti!

Srdečně vás zveme na výstavku prací žáků školní družiny, kterou vám připravili pod vedením svých vychovatelek. Název výstavy je výmluvný - celá je vytvořena z recyklovaných materiálů, které se k nám do školy dostaly různými cestami, případně jsme je sami sebrali, očistili a upravili. Výstava se koná ve čtvrtek 13. 2. od 15.30 do 17.30. Rádi bychom vás inspirovali a vyzvali k tomu, abyste se nad každým odpadem nejprve zamysleli, než skončí v koši.


Jarní prázdniny

Letošní jarní prázdniny připadly na termín 17. - 21. 2. V tomto termínu bude v provozu jedno oddělení mateřské školy, a to v době od 7.00 do 16.00 (případné problémy řešte s paní ředitelkou). Pro dobrou organizaci provozu bychom potřebovali vědět, kdo má o docházku zájem a bude spolehlivě chodit. Prosím rodiče, aby účast dítěte dobře zvážili a včas zapsali na zápisový list v šatně školky. Svým zodpovědným přístupem šetříte provozní náklady školky.

Děkujeme vám.                                                 Za kolektiv MŠ Milena EmmerováMoutnický vostatke

V sobotu 22. 2. půjdeme podpořit akci Vostatke také se žáky základní školy. Sraz bude v 14.15 u školy. S dětmi začínáme nacvičovat program nejen do orlovny, ale také do průvodu. Kluci by měli mít i  dřevěné šavle, tak zkusíme tanec Šavlový. Prosím dejte nám vědět, zda se vaše dítě akce zúčastní - seznamy budou psát paní třídní učitelky. Můžeme poradit i pomoci s maskami v duchu lidové tradice.


Masopustní akce - 22.2.2020

V sobotu 22.2.2020, proběhne v naší obci slavnostní masopustní událost, na které bychom měli vystoupit. Protože datum spadá do doby jarních prázdnin, chtěla bych Vás poprosit o potvrzení účasti Vašeho dítěte na této akci.

Naše účast na masopustní akci by měla vypadat následovně:

- Sraz dětí ZŠ a MŠ (22.2.2020) ve 14:15 hod. před základní školou. Zde bychom se měli společně s rodiči dětí zapojit do masopustního průvodu (obličejové masky zařídí MŠ), se kterým se odebereme do Orlovny.

- V Orlovně krátce vystoupíme (píseň, báseň).

- Poté na Vás a děti bude čekat spousta dobrot jak v tuhé, tak tekuté podobě.

- Když budete mít zájem přispět a obohatit plánovanou veselici svými produkty (buchty, koláče, koblihy, pomazánky, paštiky atd.) uděláte tím radost nejen pořadatelům, ale zajisté všem zúčastněným.

- Konec akce: záleží pouze na Vás :-)

Obec s námi na této akci počítá, tak Vás prosím o patřičné zvážení, zda se Vaše dítě zúčastní a tuto účast potvrdit na připravený seznam v šatně MŠ. S přihlášenými dětmi musíme nacvičit program.

Za Vaši úvahu a vyjádření moc děkuji.

Leona Kolková


Konzultace pro rodiče v ZŠ

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 od 15:00 hodin zveme srdečně rodiče žáků základní školy                      na konzultace k prospěchu a chování vašich dětí.

Těšíme se na viděnou. Kolektiv ZŠ


Srdečně Vás zveme!


Vánoční vystoupení a jarmark

Dobrý den,
zasílám informace o pátečním programu. V pátek se neučíme, děti budou mít
besídky a generálku na vystoupení. Výuka končí ve 12.00, po obědě mohou děti jít
do družiny nebo domů. Ve družině mohou být děti tak, jak jsou přihlášené.

Sraz dětí ZŠ na odpolední Rozsvěcení je v 16.45 u školy. Děti přijdou oblečené na
vystoupení, společně si řekneme, co nás čeká a přesuneme se ke stromu. Nejprve
vystoupí děti z MŠ, pak Klub maminek a naše vystoupení začne po nich.
Vystoupení školy trvá asi 20 minut. Aby se vystoupení vydařilo, moc předem
prosím o klid diváky i jejich menší děti. Po skončení vystoupení si rodiče
přeberou žáky (již nebudeme vykonávat dozor!) a otevřou se stánky jarmarku.
Děti, které se přihlásily do stánků, budou se hlásit u stánků paní učitelce
Zemánkové a paní vychovatelce Strejčkové.

Všichni se těšíme na společně prožitý čas a také na blížící se Vánoce. Vánoční prázdniny
trvají letos dlouho, tak si všichni jistě odpočineme a užijeme si rodiny.
Prázdniny začínají v pondělí 23. 12. 2019 a končí v neděli 5. 1.
2020. V této době není ZŠ a MŠ v provozu.
                               


noční dílničky v základní škole

Vážení rodiče, prarodiče! Zveme vás srdečně na vánoční tvoření do školy ve středu 4. 12. od 15.30 hodin do 17.00 hodin. Spolu se svými potomky si můžete vyrobit vánoční dekoraci.

Nabízíme celkem 7 dílniček, ve kterých se zhruba v polovině času vystřídáme. Počet míst na jednotlivých dílničkách je omezen materiálem a kapacitou do počtu 15 dospělých s dětmi. Máme také prosbu, aby každý navštívil maximálně dvě dílničky.  V přiloženém letáku se můžete seznámit s nabídkou, pro lepší orientaci vám ve středu nachystáme u vchodu ŠD tabuli a otevřeme v 15.15, abyste se mohli rozejít na dílničky včas.


Den otevřených dveří a konzultace pro rodiče v ZŠ

Zveme srdečně rodiče žáků základní školy na návštěvu školy ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15.00 hodin. Budou zde probíhat konzultace k prospěchu a chování žáků, setkáme se ve školní jídelně u drobného pohoštění nad knihami a hrami.

Těšíme se na viděnou.  Kolektiv ZŠ


Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče, zveřejňujeme zde postoj zaměstnanců školy ke stávce pracovníků školství.


HURÁ DO ŠKOLY S RÁDIEM PETROV

Dnes dopoledne navštívily žáky 1.ročníku reportérky z Rádia Petrov. Společně jsme si zahráli na rádio - dali jsme mu název Rádio Škola. Pořad bude uvádět Rádio Petrov dne odpoledne a také během víkendu. Záznam najdete také na webu a Facebooku rádia. Děti byly moc šikovné!!!


INFORMACE MŠ - FOTOGRAFIE

Ve školním roce 2019/2020 si můžete prohlédnout fotografie Vašich dětí na našem novém školním webu, ale vzhledem k Vašemu zájmu budeme i nadále dávat fotografie Vašich dětí na stránky: https://moutnice.rajce.idnes.cz/.

Přihlašovací údaje si můžete vyzvednout ve třídě (Krtečci, Berušky) Vašeho dítěte.


Informativní schůzka v ZŠ

V úterý 17. 9. v 16.00 připravujeme pro rodiče žáků ZŠ plenární schůzku. Předáme kompletní informace k organizaci školního roku, školnímu řádu atd. Účast je vhodná a potřebná.  


Organizace ŠD                                                                                                                  

v odkazu DRUŽINA najdete přesné informace ze školního řádu ŠD - kdy je družina otevřená, kdy končí, jak dítě odvádět - v kolik hodin. Prosím, otevřete si odkaz družina a hledejte dokument Řád školní družiny.

Hledáte odpovědi na další dnešní dotazy? Zde jsou:

Kdy se otevírá škola?     Budova školy se otevírá v 7.40 hodin. Do té doby není ve škole zajišťován dozor.

Mohou děti chodit do školy dříve?   Mohou, ale musí se přihlásit do ranní družiny a přijít nejpozději do 7.20.

Může dítě "počkat" na kroužek ve školní družině?    Ano, ale vyplní si přihlášku do ŠD. Pokud se jedná o jeden den, bude úplata odpuštěna, v případě více dní ( 2, 3) bude krácena na 70 Kč.

Když děti čekají na odpolední vyučování, musí být zapsány v ŠD?   Nemusí, automaticky jsou v družině, kde je zajištěn dozor.

Které kroužky jsou placené a které ne?   V zásadě jsou placené ty kroužky, na které škola nezískává žádnou dotaci a musí platit materiál či jiné výdaje a také mzdu vedoucích. Zdarma tedy jsou: čtenářský, logika, doučování. Sportovní - úplata snížena na 200,- Kč. Ostatní - 500,-  Kč, o snížení v případě více sourozenců v kroužku lze rozhodnout na základě žádosti. Ostatní kroužky - pro jiné subjekty - jazyková škola, hudební škola Meluzín - si stanoví ceny samy.

Doučování - mladší = 2. + 3. třída; starší = 4. + 5. třída.

Jaké hygienické potřeby máme donést?   Budeme rádi, když do školy donesete balík toaletních papírů (4 ks) a dva balíky papírových kapesníčků.

Bude výuka hudební školy Meluzín?   Ano, informativní schůzka proběhne v pátek   6. 9. v 15.30.


Zahájení školního roku

Vážení rodiče, posíláme informace o zahájení školního roku. Sejdeme se v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 na školním dvoře, kde proběhne slavnostní zahájení. Následně se přesuneme do tříd, kde budou mít děti seznámení s učiteli, rozvrhem a dostanou učebnice. První den ukončíme v 9.00, výuka ani obědy a ŠD se nekonají.

V úterý a ve středu bude probíhat výuka pouze do 11.40, následuje oběd. Odpolední družina je zajištěna do 16.30. Ve čtvrtek a v pátek již bude výuka i družina fungovat podle rozvrhu.

Změna telefonních čísel

Během prázdnin se škola připravuje na nový školní rok. Vyměnili jsme pevnou linku za mobilní telefony.

Zde jsou nové kontakty:

Základní škola, ředitelka: +420 602 560 815

Mateřská škola, vedoucí učitelka: +420 602 578 436

Školní družina, vedoucí vychovatelka: +420 602 578 629

Školní jídelna, vedoucí stravování: +420 602 180 134

Chystáme nové učebny

V základní škole je třeba připravit další učebnu pro jednu ze tříd - v místnosti bývalé tělocvičny se chystá učebna 2. ročníku. Můžete se těšit.