První školní den

21.09.2022

Školní rok jsme zahájili 1. září na školním dvoře společným setkáním a přivítáním 11 nových prvňáčků. Paní ředitelka představila pedagogický sbor základní školy i provozní zaměstnance. V první třídě bude třídní učitelkou Eliška Zemánková. Ve druhé třídě pokračuje paní učitelka Lenka Salzburgerová; také ve třetí třídě zůstává paní učitelka Eva Darmovzalová. Čtvrtou třídu si převzala paní ředitelka Milena Emmerová a bude zde učit i nová paní učitelka Veronika Kalasová. Pátou třídu dál povede paní učitelka Michaela Benešová.

Školní družina má dvě oddělení a provoz od 6.30 do 16.30. Oddělení vedou paní vychovatelky Ilona Strejčková a Marcela Lauterbachová. Ve škole nám pomáhají asistentky pedagoga: Anna Tumová a Anna Vlková. Předměty speciálně-pedagogické péče povede speciální pedagožka Ivana Gálová.