DEN DĚTÍ

1.6.2021 jsme oslavili Den dětí stopovanou a prohlídkou kaple v Nesvačilce.