ŠKOLNÍ VÝLET

Dne 25. 6. 2020 se konal školní výlet žáků základní školy do zábavního a výukového centra Permonium v Oslavanech u Brna.

Areál parku se rozkládá na prostoru bývalého těžebního zařízení dolu Kukla -
v Oslavanech se těžilo černé uhlí. Areál má rozlohu 6 000 m2 a je zde
26 atrakcí, ve kterých žáci absolvovali interaktivní hry. Mladší žáci hru Magic
Permon nejnižší level - hrála vždy celá skupina žáků; starší žáci (3. - 5.
ročník) se rozdělili do skupin po 4 a hráli sami hru Magic Permoc - druhý
level.

Na místo jsme cestovali dvěma autobusy firmy Doprava Čech, vyjížděli jsme v 7.45 od školy a na místě jsme byli již v 8.50. Před parkem jsme se nasvačili, o
půl 9 jsme byli puštěni dovnitř a prošli úvodním poučením o pravidlech chování v parku. Potom si žáci odložili batůžky do uzamykatelné klece a vyrazili na své trasy hry. S mladšími chodily paní učitelka Benešová a Zemánková a paní školnice Janoušková, starší se pohybovali po areálu sami - každá skupina podle své mapy po jiné trase. Dozor byl zajištěn ze strany pořadatelů, kteří také zajišťovali dopomoc na atrakcích, paní učitelky Emmerová, Salzburgerová a Strejčková samozřejmě také hlídaly bezpečnost dětí.

Většina skupin ukončila hru kolem 11.00 hodiny. Mladší o chvíli dříve - vyzvedli si odměnu a přesunuli se do areálu Škrtí lanovky - sjezd v závěsu o délce 50 metrů. Z 21 žáků mladší skupiny si jich 21 trouflo na sjezd. Teprve potom jsme šli na oběd - bramborová kaše s kuřecím řízkem a limonádou. Po obědě se vystřídali i starší žáci a také v této skupině si lanovku sjelo 22
dětí. Bohužel až se blížil čas odjezdu, určený na 14.15, takže jsme museli
posbírat své věci, nakoupit nutné suvenýry a dárky pro rodiny a vyrazit zpět.

Do Moutnic jsme dojeli brzy, po cestě nebyly žádné problémy. Někteří rodiče si děti přebírali již v 15.15, další přišli na stanovený čas a odvedli děti
v pořádku domů. Výlet se líbil jak dětem, tak pedagogům, kteří ocenili
pestré aktivity, bezpečnost parku a spolupráci děti ve skupinách.